Viss, kas jāzina, lai reģistrētu savu personīgo profilu portālā Gara Vasara:

Reģistrējoties portālā Gara Vasara, tu pievienojies cilvēkiem, kas ir izvēlējušies pašattīstības ceļu, neatkarīgi no tā, kādiem skolotājiem un praksēm viņi seko.

Personīgais profils tev dod iespēju:

  • Sekot centru darbībai, uzzināt par pasākumiem, kurus tie organizē.
  • Sekot kopējam pasākumu kalendāram, pieteikties pasākumiem un ielūgt uz tiem savus draugus.
  • Sazināties ar veciem draugiem, atrast jaunus, uzdot jautājumus skolotājiem un pasākumu organizatoriem.
  • Ar citiem dalīties savā pieredzē un zināšanās, ievietojot savā profilā rakstus, video un foto galerijas. Jebkuru rakstu vai video tu vari ieteikt publicēšanai portāla pirmajā lapā. Ja tu publicē cita autora rakstu, neaizmisti norādīt avotu!

Aizpildot informāciju par sevi, sniedz tikai patiesus un aktuālus datus. Mēs neizpaudīsim tavu informāciju trešajām personām.

Piereģistrējoties portālā, tu savā e-pastā automātiski saņemsi Gara Vasara ziņojumus par mūsu jaunumiem. Ja tu vēlies atteikties no paziņojumu saņemšanas, sūtījuma beigās atzīmē “unsubscribe from this list”.

 

Portāla lietošanas noteikumi

Šie portāla garavasara.com (turpmāk tekstā – Portāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu.

1. Portālu uztur un administrē Biedrība AUM, reģ.nr. 40008231848. Portāls Garavasara.com ir nekomerciāls projekts un tiek veidots, uzturēts un attīstīts no ziedojumiem.

2. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Portālam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos.

3. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens personīgais lietotāja profils. Lietotāja profilā ievietotajā fotogrāfijā ir jābūt atpazīstamam reģistrētajam lietotājam un skaidri redzamai tā sejai. Portālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Portāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu utt.

4. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

5. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās).

6. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.

7. Katrs Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā vai nosūta citiem Portāla lietotājiem (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Portālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

8. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

8.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
8.2. aizskar personas godu un cieņu;
8.3. aicina uz vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību vai bezdarbību;
8.4. ir vērsta uz naida vai nesaticības raisīšanu atkarībā no personas nacionālās, etniskās, rasu, reliģiskās piederības vai dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ;
8.6. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
8.7. ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;
8.8. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;
8.9. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbību un drošību;

9. Lietotājs piešķir Portālam un Portāla lietotājiem neekskluzīvu, vispasaules, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības, trešajām personām nododamu licenci un tiesības rīkoties ar (t.sk., bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, atskaņot, nodot, dzēst utt.) Portālā publicēto informāciju, saturu utt., kas saistīts ar autortiesībām, blakustiesībām, preču zīmēm, patentiem, datiem un datu nodošanu, jebkuru citu ar intelektuālo īpašumu saistītu tiesību vai pienākumu, kas tiek vai tiks izvietots Portālā un ar to saistītajās vietās, portālos, interneta vietnēs, medijos, kā arī atsakās celt pretenzijas un/vai prasības pret Portāla un personām, kas likumīgi lieto Portālu.

10. Portāls neatbild par Portālā ievietoto un Portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Portāls neatbild par Portāla pieejamību, Portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Portāla darbībā, Portāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Portāla darbība tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no Portāla. Bez tam Portāls nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Portāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

11. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi.

12. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Portāla par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

Vēlam veiksmi un laipni lūdzam!

Pasākumu kalendārs