Integrētā vīrišķība

Vai tu esi aizdomājies, kā tava seksualitāte un attiecības ietekmē tavu dzīvi?

Mana atbilde ir - tieši!

Kāda ir tava seksuālā dzīve, tāda ir arī tava dzīve vispār.

Nekāda, bezspēcīga, vāja, nedroša,

Vienmuļa, pelēka, neinteresanta...

Vai arī dzirkstoša, atvērta, radoša, iedvesmojoša, laimīga...

Tava pārliecība seksualitātē veido tavu pārliecību dzivē.

Bez pārliecības dzīvē nav iespējams ticēt saviem spēkiem virzīties un atklāt aizvien jaunas  iespējas.

Es aicinu tevi izzināt, izprast sevi un iemācīties uzlabot savas svarīgākās dzīves nozares, ieskaitot veselību, emocionālo un mentālo līdzsvaru, attiecības, darba spējas, radošumu...

Kā neļaut sev iztērēt bezjēdzīgi vienu no saviem jaudīgākiem resursiem - seksuālo enerģiju.

Kā to nezaudēt, bet izmantot to visvērtīgākā veidā - transformējot to aizvien augstakās dzīves izpausmēs, savās spējās.

Facilitators

Juris (Bharganath) Grave