Psychology School

Jauno psiholoģiju centrs

 • nlp
 • psy_consultations
 • psychology
 • consultations
 • astrological_consultations
 • lectures_in_astrology
 • vaastu_shastra
 • hypnosis_trance
 • koučings
 • astrology
 • consultations
 • yoga
 • psychology
 • other
NLP bāzes kurss „Dzīvoju kā vēlos”
14
Sep

NLP bāzes kurss „Dzīvoju kā vēlos”

Sākuma datums:
September 14, 2016
Beigu datums:
September 14, 2016
Sākuma laiks:
18:00
Beigu laiks:
21:00
Vieta:
A. Čaka iela 103, Rīga, Latvia

Mācības paredzētas klausītājiem bez iepriekšējām zināšanām!

NLP bāzes kurss „Dzīvoju kā vēlos”

Nodarbības trešdienu vakaros no 14. septembra pl.18:00-21:00. 6 mēneši.

Gaidīsim Jūs un cienāsim ar svaigu kafiju, garšīgu tēju un cepumiem!

Kursa apmaksas noteikumus skatīt zemāk!

Neirolingvistiskā Programmēšana (NLP) – tā ir zinātne un māksla, kas nodarbojas ar cilvēka meistarības modelēšanu. NLP radītie modeļi un tehnikas atraduši plašu pielietojumu konsultēšanā, terapijā, izglītībā un biznesā, paaugstinot komunikācijas efektivitāti, paātrinot individuālo attīstību un apmācību.

NLP palīdz ātrāk un iedarbīgāk sasniegt savus mērķus. Citiem vārdiem, ar tās palīdzību var panākt vēlamo, vairāk uzzināt un, galvenais, kļūt tādam, kā pats vēlies. Efektīvas apmācības metodes ar NLP pielietošanu ļauj ātrāk panākt savstarpējo saprašanos ar apkārtējiem. Turklāt aktivizējas tās prāta spējas („neiro”), par kuru eksistenci mēs pat nenojautām. NLP palīdz īpatnējā veidā izmantot valodu („lingvistiskais”) savu mērķu sasniegšanai. Visbeidzot, pateicoties NLP, mēs varam iemācīties pārvaldīt savu saprātu, savu psihi, ar savu pārliecību radīt vērtības, atbilstošas vēlamajam rezultātam („programmēšana”).

NLP bāzes kurss: Pirmais apmācību līmenis neirolingvistiskajā programmēšanā. Paredzēts dažādu profesiju pārstāvjiem – ārstiem, psihologiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, juristiem, menedžeriem, pārdošanas speciālistiem, personāla atlases darbiniekiem, studentiem. Iespēja mācīties jebkura vecuma pārstāvjiem – ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Efektīvi izmantojot NLP saskarsmē, veiksmīgu rezultātu iespējams gūt vienkāršāk un ātrāk.

Ar NLP palīdzību jūs spēsiet:

 • nodibināt un uzlabot savstarpējās attiecības;
 • attīstīt pārliecināšanas talantu;
 • pāriet uz pozitīvu pasaules uztveri;
 • paaugstināt pašnovērtējuma līmeni;
 • pārvarēt pagātnes pārdzīvojumu negatīvās sekas;
 • sakoncentrēties uz izvirzītajiem mērķiem un virzīt visus spēkus to sasniegšanai;
 • darboties ar maksimālu ražīgumu;
 • pārvaldīt savas sajūtas;
 • saskaņot savu pārliecību un vērtību sistēmu ar izvirzītajiem mērķiem;
 • tikt vaļā no nevēlamiem paradumiem;
 • ticēt saviem spēkiem un jebkuram iesākumam;
 • panākt to, kas iepriekš likās neiespējami;
 • panākt savstarpējo sapratni ar klientiem, pasūtītājiem un kolēģiem;
 • radoši atrisināt radušās problēmas;
 • gūt apmierinājumu no tā, kas iepriekš izsauca bailes;
 • efektīvāk izmantot savu laiku;
 • padziļināt un nostiprināt dzīves pilnvērtības sajūtu;
 • izstrādāt sevī tās īpašības, kuras jūs apbrīnojat citos;
 • gūt no dzīves lielāku apmierinājumu.

NLP zināšanas sniedz spējas izzināt un apmierināt cilvēka vajadzības, motivāciju, celt darba kvalitāti un dzīves līmeni kā tādu.

Kas ir NLP?
Ja mēs nosaukumu Neirolingvistiskā Programmēšana uzņemam nopietni, tad nāk prātā doma par datu elektronisko apstrādi datorā. Lai gan šīs asociācijas parasti pozitīvas jūtas neizsauc, tās lieliski izskaidro NLP iedarbības principu. Dati datorā tiek ievadīti, apstrādāti, saglabāti un pēc tam no jauna aktivizēti un izmantoti noteiktiem mērķiem. Tieši tāpat funkcionē mūsu smadzenes. Dati, kas nonāk smadzenēs, ir mūsu uztveres orgānu signāli, viss, ko iespējams redzēt, dzirdēt, sataustīt, pamēģināt. Smadzenēs šie dati tiek apstrādāti un saglabāti. Mūsu darbības rezultātā, kad vajag pieņemt lēmumu, šie dati aktivizējas un kalpo par pamatu mūsu lēmumam. NLP balstās uz mūsu smadzenēs saglabāto maņu orgānu pieredzi un to var uzskatīt par modeli, kā talantīgi cilvēki strukturē savu unikālo dzīves pieredzi.

 1. Neiro. Nervu sistēma (saprāts), kas apstrādā mūsu pieredzi ar piecu maņu orgānu: redzes, dzirdes, taustes, ožas un garšas palīdzību.
  Neiro… viss, ko mēs apzināti vai neapzināti pārdzīvojam, parādās mūsu maņu orgānos un tiek apstrādāts centrālajā nervu sistēmā.
 2. Lingvistiskā. Verbālās vai neverbālās saziņas paņēmieni, kuri kodē, sistematizē un piedod jēgu tam, kas notiek neironu līmenī: attēli (bildes), skaņas, sajūtas, garša, smarža, vārdi.
  Lingvistiskais, jo valoda – ne tikai saziņas līdzeklis, bet arī saprašanās līdzeklis. Atbildot sarunu biedra valodā, jūs akcentējat viņa uztveres sistēmu.
 3. Programmēšana. Spējas atrast un izmantot mūsu vadošās programmas, lai sasniegtu konkrētu mērķi neironu līmenī.
  Programmēšana, jo cilvēki komunicē kā sistēmas, kurās pieredze un savstarpējie kontakti parādās no viņu pasaules modeļu un uzskatu kopuma.

Kādās sfērās NLP var izmantot?
Absolūti visās – vai nu jūs esat ārsts vai nodarbojaties ar biznesu, varbūt mākslu, gribat izprast pats sevi vai palīdzēt citiem – tā ir jūsu izvēle.

Kursa programma:

24 nodarbības (96 akadēmiskās stundas)

Iepazīsimies jeb ar ko sākas NLP:

 • Neirolingvistiskās programmēšanas vēstures fakti;
 • Apmācības loks;
 • NLP tēzes, pamatpieņēmumi un bāzes teikumi.

Cilvēka uztveres bāzes elementi:

 • Informācijas uztveres kanāli;
 • Informācijas uztveres tests;
 • Reprezentatīvo sistēmu tipu raksturojums;
 • Cilvēka uztveres bāzes elementi;
 • Ķermeņa funkciju un kustību pazīmes atbilstoši reprezentatīvajai sistēmai;
 • Dažādu sensoro reprezentatīvo sistēmu valodas, paralēlie predikāti un teikumi.

Somatopsiholoģijas principi komunikācijā. „ES-ES”

Kā saistītas uztvere un komunikācija:

 • Galvas smadzenes, cilvēka smadzeņu asimetrisko pusložu specifiskās funkcijas;
 • Pieejamības atslēgas;
 • Acu pieejamības atslēgu kalibrēšana;
 • Uztveres pozīcijas – trejāds apraksts;
 • Asociācija un Disociācija;
 • Disociācijas enkurs;
 • Submodalitātes;
 • Sensorais asums un kalibrēšana;
 • Raports;

Kas Jūsu uzvedību padara automātisku un kā to mainīt?

 • Enkuru specifiskums dažādās reprezentatīvās sistēmās;
 • Enkurošanas procesa shēma;
 • Enkuru situācijas anekdotēs;
 • Resursi un neapzinātais;
 • Pilnības aplis;
 • Savs vēlamais tēls un savienošanās ar to.

Kas virza mūsu uzmanību, atsijājot kādu informāciju un veidojot ierastus, sistemātiskus domāšanas un uzvedības šablonus?

 • Metaprogrammas;
 • Metaprogrammu lineārā skalēšana;

Kas palīdz cilvēkam ātrāk un efektīvāk sasniegt savus mērķus:

 • Vēlamo mērķu sasniegšana ir pirmā iespēja sev pierādīt – es varu!
 • Mērķu noteikšana
 • Volta Disneja jaunrades stratēģija.

Ieskaite!

***

Jūs varat kursu apmaksāt vienā maksājumā reģistrācijas brīdī (750 euro) vai sadalīt maksājumu 7 daļās:

 • Pirmais maksājums ir reģistrācijas maksa 30 euro, kuru jāveic līdz 14. septembrim (to varēsiet veikt uz vietas iepazīšanās lekcijas laikā vai saņemot rēķinu elektroniski) .
 • Turpmākie maksājumi –  14.septembrī 95 euro, 12.oktobrī – 125 euro, 9.novembrī – 125 euro, 7. sdecembrī – 125 euro, 4. janvārī – 125 euro, 1. februārī – 125 euro

Reģistrācija kursam:

Kursa atcelšanas noteikumi:

 • Ja, atcelsiet savu dalību kursā, reģistrācijas maksu 30 euro mēs paturēsim, vai arī varat rezervēto vietu nodot citai personai!
 • Kursa atcelšanas gadījumā, reģistrācijas maksa tiek atgriezta!

Contactinformation

www:
e-mail:
phone:
26575571
address:
A. Čaka iela 103, Rīga, Latvia

Our team

Small_pqs88nky953zk3ufkrud
Karīna Čaikina