Psychology School

TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

 • breathwork
 • spiritual_therapies
 • transpersonal_psy
 • other
 • spiritual_therapies
 • psychology
 • breathwork
 • spiritual_therapies
 • hypnosis_trance
 • psy_consultations
 • family_constellations
 • other
 • spiritual_therapies
 • psychology
 • consultations
Notiek papildus izglītojamo uzņemšana
21
Feb

Notiek papildus izglītojamo uzņemšana

Sākuma datums:
February 21, 2015
Beigu datums:
April 26, 2015
Sākuma laiks:
10:00
Beigu laiks:
10:00
Vieta:
, Rīga, Latvia

Cilvēka apziņas līmenis un pasaules uztvere ir mainīgi. Mūsdienās vērojama tendence atgriezties pie vienotas, holistiskas pastāvēšanas principiem. Tas nozīmē, ka pienācis laiks atzīt - tikai savstarpēji integrējot  gan zināšanas par seno garīgo prakšu un rituālu dziedinošo ietekmi, gan jaunāko zinātnes pētījumu atziņas, iespējams izveidot metodes, kas visplašākajā mērā veicina cilvēka labklājību un izaugsmi.

TII mērķi ir:

  Piedāvāt kvalitatīvu, mūsdienīgu, daudzveidīgu un konkurēt spējīgu izglītību  transpersonālajā psiholoģijā un psihoterapijā, kā arī ar tām  saistītās nozarēs (alternatīvā pedagoģija, sociālais darbs, meditācija u.c.).

  Veicināt pozitīvu pasaules uztveri,  mūžizglītību un pašrealizāciju.

Ja strādājat ar klientiem/pacientiem/audzēkņiem psiholoģijas, psihoterapijas, pedagoģijas, mediācijas vai sociālā darba sfērā, piedāvājam jums unikālu iespēju padziļināt zināšanas, pilnveidot praktiskās iemaņas, savu profesionālo karjeru un sociālos kontaktus starptautiskajā apritē.

Ja esat drosmīgs „savas patiesās būtības meklētājs”, piedāvājam drošu, radošu vidi, skolotājus un domubiedrus, kas veicinās sistemātisku izaugsmi un transformāciju.

TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS (TII) ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā profesionālo pilnveidi transpersonālās psiholoģijas un konsultēšanas jomā valsts licencētā  profesionālās pilnveides izglītības  programmā „Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana” (1150 ak. st. četros gados) ar pasaules līmeņa starptautiskas sadarbības iespējām.

Programma balstīta uz integratīvo pieeju transpersonālajā psiholoģijā un psihoterapijā. Pēc šīs programmas apguves varēsiet:

   - Izveidot un patstāvīgi papildināt savu personīgo pieeju konsultēšanā un psihoterapijā, izmantojot transpersonālās darba metodes

    - Pretendēt uz Eirotas Transpersonālās Asociācijas (EUROTAS) sertifikāciju (European Certificate of Transpersonal Psychotherapy)

Plašāka informācija rakstot uz tiizalktis@gmail.com vai mājaslapā www.transpersonalaizglitiba.lv

Contactinformation

www:
e-mail:
phone:
371 29528591
address:
Rīga, Latvia

Our team

Small_resize_20of_20rotation_20of_20p4290019
Liene Vēsmiņa
Small_pb061846
Ingrida Indāne
Small_ilona
Ilona Gaile