Psychology School

TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

 • breathwork
 • spiritual_therapies
 • transpersonal_psy
 • other
 • spiritual_therapies
 • psychology
 • breathwork
 • spiritual_therapies
 • hypnosis_trance
 • psy_consultations
 • family_constellations
 • other
 • spiritual_therapies
 • psychology
 • consultations
Vladimira Maikova seminārs Rīgā - TRANSPERSONĀLĀS PSIHOLOĢIJAS VĒSTURE UN PAMATTEORIJAS
17
Jan

Vladimira Maikova seminārs Rīgā - TRANSPERSONĀLĀS PSIHOLO...

Sākuma datums:
January 17, 2015
Beigu datums:
January 18, 2015
Sākuma laiks:
10:00
Beigu laiks:
17:30
Vieta:
Dzirnavu iela 135, 4.stāvs, Rīga, Latvia

TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS

 uzsāk jaunu mācību gadu programmā

„Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

( Transpersonal Psychology and Counseling)

Pirmajā divu dienu seminārā ietverta teorija, praktiski vingrinājumi, filmas.

 Tēmas:

·        Transpersonālās pieejas un transpersonālās psiholoģijas pirmsākumi.

·        Izpratne par cilvēku transpersonālajā pieejā. Ievads transpersonālajā antropoloģijā un personības teorijā, salīdzinājums ar citām personības teorijām psiholoģijā. Dažādu transpersonālo skolu īpatnības.

·        Transpersonālās psiholoģijas un konsultēšanas apmācības principi.  Zināšanu nodošanas veidi, transpersonālās apmācības īpatnības.

·        Transpersonālās psiholoģijas  attīstība un virzieni. Holotropā paradigma, integrālā pieeja u.c.

Uz šo semināru aicināti ne tikai programmas dalībnieki,

bet arī visi citi interesenti (brīvklausītāji)

Darba valoda – krievu

Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā

 Dalības maksa brīvklausītājiem piesakoties līdz 10. janvārim – 130,- €; pēc 10. janvāra – 150,- €

Semināra brīvklausītājiem tiek izsniegts Transpersonālās izglītības institūta (TII) sertifikāts par piedalīšanos.

Contactinformation

www:
e-mail:
phone:
371 29528591
address:
Rīga, Latvia

Our team

Small_resize_20of_20rotation_20of_20p4290019
Liene Vēsmiņa
Small_pb061846
Ingrida Indāne
Small_ilona
Ilona Gaile