Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836___________ Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Smilšu spēles dziedinošais spēks

Reiz Ērihs Fromms(Erich Fromm) sacīja: «Simbolu valoda ir vienīgā svešvaloda, ko vajadzētu apgūt ikvienam. Ja mēs to saprastu, tad nonāktu saskarē ar mītu, kas ir nozīmīgs gudrības avots.»

Smilšu spēļu terapijas vēsture

Terapeitiskās smilšu spēles autore ir angļu bērnu ārste un terapeite Mārgreta Lovenfelde. Ideju izmantot mazās figūriņas terapeitiskiem nolūkiem viņa smēlās 1911. gadā iznākušajā Herberta Džordža Vella (Herbert George Well) grāmatā «Grīdas spēles» («Floor Games»). Tajā toreiz pazīstamais romānu autors ataino, kā viņš ar saviem mazajiem dēliem bieži dienām ilgi uz grīdas spēlējis piedzīvojumu spēles. Viņš tās uzzīmēja, nofotografēja un sīki aprakstīja, kas katrai spēlei vajadzīgs. Tā bija toreizējiem apstākļiem ļoti neparasta un nepamanīta grāmata. Tomēr no tā kļūst skaidrs, ka smilšu spēles ideja nāk no bērnu un kopumā cilvēku dziņas spēlēties un ka atgriešanās pie šiem attīstības aizsākumiem ir dziedinoša.

1929. gadā Dr. Lovenfelde savai bērnu klīnikas spēļu istabai iegādājās «brīnumu kasti» ar daudzām figūriņām, kārbiņām, nūjiņām, krāsainām pērlītēm un citām lietām, kā arī vienu cinka vanniņu ar smiltīm un otru ar ūdeni. Bērni uz to reaģēja pavisam normāli. Viņi kopīgi spēlējās vienā kastē un nosauca to par «pasauli». Mārgreta Lovenfelde raksta: «Nepilnos trīs mēnešos no tā spontāni radās jauna, pašu bērnu radīta metode.» Netraucēti spēlēdamies ar figūriņām smilšu kastē, bērni darīja zināmu savu emocionālo un garīgo stāvokli. Tā radās tā dēvētā «pasaules tehnika»(«World Technique»).

1954. gadā Junga skolniece Dora Kalfa (Dora Kalff) devās no Šveices uz Londonu, lai gadu mācītos no Mārgretas Lovenfeldes. Atgriežoties Šveicē, viņa ilgi domāja par šo terapijas veidu un visbeidzot, apvienojot to ar Junga dzīļu psiholoģiju un tālo austrumu filozofijas idejām, pamatoja savu metodi, ko nosauca par «smilšu spēli». Tobrīd viņa bija vienīgā Junga analītiķe, kura strādāja ar bērniem, un tādēļ atradās profesionālā izolācijā. Taču K. G. Jungs bija tas, kurš viņu iedrošināja, konsultēja un atbalstīja.

1912. gadā K. G. Jungs pats bija atradies dvēseles dezorientācijas fāzē. Viņš juta, ka viņā briest kaut kas principiāli jauns; taču viņš nezināja, kā tam nonākt uz pēdām. Kādu dienu K. G. Jungs atcerējās, ka viņš bērnībā bija spēlējies ar klucīšiem. Viņš sāka vākt oļus Cīrihes ezera krastā un būvēt akmens mājiņas. Pēc gadu desmitiem viņš atcerējās šo izšķirošo laiku. Viņš rakstīja: «Šis acumirklis bija pagrieziena punkts manā dzīvē, jo pēc ilgas pretošanās es beidzot nodevos, lai tajā spēlētos. Neizpalika ārēja rezignācija un sāpīgs pazemošanās piedzīvojums – nedarīt patiešām neko citu, kā vienīgi spēlēties. Es būvēju katru dienu pēc pusdienām, ja vien to atļāva laika apstākļi. Tikko kā biju paēdis, es spēlējos pie ezera, līdz atnāca pacienti, un vakarā, kad biju laicīgi pabeidzis darbu, es atkal ķēros pie veidošanas. Tā darbojoties, noskaidrojās manas domas, un es varēju aptvert fantāzijas, kuras es nojautu pilns jutu sevī.»

Darbs, ko K. G. Jungs spēlējoties juta sevī kā priekšnojautu, bija neapzinātā izpēte – viņa dzīves uzdevums.

Nav jābrīnās, ka šī dziednieciskā metode, kas sākotnēji bija domāta tikai bērniem, drīz vien atrada savu pielietojumu arī pieaugušo terapijā.

Dora Kalfa secināja, ka smilšu spēle klientam dod dabisko un vienlaikus terapeitisko iespēju izpaust savu arhetipisko un iekšējo pasauli, kā arī vienlaicīgi kontaktēties ar ārējo ikdienu. Šo dažādo dimensiju sajaukums terapeita radītajā drošajā un aizsargātajā telpā spēja veicināt izlīguma un viengabalainības (veseluma) attēlus un atjaunot vitālo saiti starp Es un Pats, tas nozīmē starp personību kopumā. Tikai daži pamanīja, ka dzimusi jauna dziedniecības metode, kas, iespējams, pilnībā spēj attīstīties tikai šodien, modernās smadzeņu izpētes laikā.

Tā ir bagātinājusi visdažādākos terapijas modeļus, un vēl nebūt nav izsmeltas visas iespējas, ko tā varētu dot, piemēram, geriatrijai. Es kā ģimenes un pāru terapeite jau ilgu laiku izmantoju šo metodi, jo es augstu vērtēju spēles elementu, kas noņem grūtumu un drūmumu, nekļūstot paviršam, un uzskatu par ļoti svarīgu Doras Kalfas nosaukto izlīguma un viengabalainības aspektu.

Smilšu attēls

Attēli satur simbolus, un cilvēkam piemīt spējas veidot simbolus. Tur, kur pilnībā atsakās racionālā valoda, cilvēks ar mākslinieciskiem līdzekļiem spēj izveidot kriptogrammas – dvēseles stāvokļa vēstījumus, kas vēl nekad nav noformulēti jēdzienos. Tāpat kā sapņi, smilšu spēle ar tās simboliem atklāj cilvēkam pirmsrunas un neverbālos piedzīvojumus un saturu, kas, terapeita piesardzīgi izteikts vārdos, paplašina viņa apziņas un darbības līmeņus.

Viena smilšu kaste ar sausām, otra ar mitrām smiltīm, plauktos brīvi pieejamas miniatūras figūriņas no visas pasaules – tie ir materiāli, no kuriem pacients spēlējoties būvē aizsargātas un vienlaikus brīvas terapijas telpas klusumā.

Pacienti meklē saviem iekšējiem attēliem piemērotus ārējos simbolus, kurus viņi – ne jau prāta vai apgūtu zināšanu ietekmē – apvieno jaunos, apbrīnojamos rakstos. Un tas vien jau atmodina dvēseles pašdziedinošos spēkus.

Kamēr pieaugušos nodarbina jautājumi un skaidrojumi, bērns bieži vien jau dedzīgi un nopietni atveido savus stāstus attēlos un ar tiem pastāsta terapeitei savu noslēpumu. Kaut kas tāds, par ko vēl līdz šim nav runāts ne ģimenē, ne terapijā, bet tāds, ko bērns nojauš, kas novērš viņa iekšējo uzmanību no citām lietām un kas viņu baida.

Bieži vecāki domā, ka bērni zina tikai to, kas viņiem pateikts tieši un atklāti. Taču tas tā nav. Viņi ļoti labi jūt noskaņojumu un saprot pusteikumus. Ģimenes terapeite uzmanīgi jautā vecākiem pēc iespējamā noslēpuma. Izrādās, ka viņi jau labu laiku nolēmuši šķirties. Tikai, kā to pateikt bērniem? Viņi ir ļoti izbrīnīti, ka bērns iekšēji «to jau zina», bet nespēj ne ar vienu par to runāt. Terapija un konsultācija palīdz izmēģināt jaunus atklātības ceļus un izteikt jūtas vārdos.

Tas atgādina reiz Mārgretas Lovenfeldes (Margret Lowenfeld) sacīto, ka bērni un vecāki dzīvo divās dažādās upes pusēs. Bērni spēj uzcelt «saprašanās tiltu» pār šo upi, jo viņiem ir tēlainā domāšana. Šis bērns tam ir labs piemērs. Pateicoties smilšu spēlei, viņš ar terapeites palīdzību noskaidroja slepenībā turēto situāciju un tādējādi uzzināja ko labu sev un visai ģimenei. Bieži bērnu ekscentriskas rīcības pamatā ir vēlme saņemt palīdzību no ārienes. Un ir labi, ja tā viņiem tiek sniegta, ja viņu lūgums tiek izpildīts.

Tas, kas tiek veidots smilšu bildē, vienmēr ir pareizs. Neko nevar izdarīt nepareizi. Jo ikreiz tiek radīta maza pasaule, tiek izstāstīts nozīmīgs stāsts. Tāpēc arī ir svarīgi, lai kāds būtu klāt, klusām sēdētu, skatītos, klausītos un saprastu, varbūt ne vienmēr ar prātu, bet ikreiz ar sirdi. Darbošanās smilšu kastē notiek klusumā. Pacients nesarunājas ar pārējiem, vienīgi ar sevi pašu, ieklausās, kas kāpj augšup no viņa zemapziņas dzīlēm un grib iemiesoties tēlā. Tikai tad, kad bilde ir gatava, ļoti uzmanīgi var sākt pārvērst attēlu valodu vārdos. Kaut gan daudz kas paliek nepateikts, tomēr tas tiek saprasts.

Ģimene

Kad «pacients – ģimene» klusējot spēlējas smilšu kastē, kļūst skaidrs lomu sadalījums. Arī tas, cik daudz vietas katrs ieņem un vai abiem vispār ir vieta. Vārdu kauju un aizrādījumu vietā rodas labvēlīgas darbošanās un vērošanas atmosfēra, intrapsihiskais sajaucas ar intrapersonīgo.

Ir tā, it kā viņi viens otram sacītu: «Tāds nu es esmu. Un kāds esi tu?» Šķiet, ka tur ir apslēptas vēlmes un bažas, par kurām viņi nekad nav runājuši. Pat tad, ja šajā sesijā par to netiek pateikts, attēla vēstījums vēl ilgi nodarbina viņu prātus.

Ģimenes smilšu spēlēm ir stingri noteikumi, un tām nevajadzētu noritēt vienkārši kaut kā un haotiski. Nepieciešams simboliski attēlot vēl jēdzienos neizteikto. Viens no likumiem ir klusēšana un aizliegums izņemt vai pārbīdīt otra uzlikto figūru. Tikai beigās katrs drīkst pārvietot vienu figūru tā, kā viņam attēls «patīk labāk». Šī pārlikšana izsaka līdz šim vārdos nenosaukto un bieži vien neapzinātās vēlmes ģimenei. Kā tās jāsaprot? Un atkal ļoti svarīgi ir piesardzīgi izteikti terapeita vārdi un atturīgi jautājumi. Rūpīgi jāievēro pārneses un pretpārneses fenomeni visos virzienos. Tendence ir drīzāk pateikt par maz nekā par daudz.

No līdz šim teiktā izriet, ka smilšu spēle pēc Doras Kalfas domām nav ne spēļu terapija tradicionālajā izpratnē, ne testa metode. Šeit trūkst interaktīvā komponenta. Tik ilgi, kamēr bērns būvē, viņš ir dialogā tikai ar sevi un savu zemapziņu. Tikai pēc tam, ja grib, viņš var kaut ko par to arī pastāstīt, tas nozīmē, sarunāties ar citu cilvēku. Lai patiešām stātos kontaktā ar savu, bieži pat šķietami draudīgo zemapziņu, ir vajadzīga uzticēšanās brīvai un aizsargātai telpai un tam, ka terapeits neiejauksies. Līdzīgi klājas arī pieaugušajiem. Un reizēm rodas tikai «patīkams attēls», kas neko neizsaka. Tomēr arī tas nav slikti, varbūt tas ir vērtējams kā pirmais solis uz abpusēju uzticēšanos.

Kā pēdējo, bet ne mazāk svarīgu es vēlētos minēt vēl vienu izmantošanas jomu, kurā smilšu spēlei ir ārkārtīgi svētīga iedarbība: tas ir darbs ar divu kultūru pāriem, ko esmu izstrādājusi es pati. Tas notiek tā: katrs savā smilšu kastē veido savas bērnības pasauli. Kā es jutos toreiz – kā princese vai kā klauns? Kādi bija mani vecāki, mani brāļi un māsas? Kāda bija ainava, kas mani veidojusi? Vai tie bija kalni vai jūra? Kā tas ir, kad manam partnerim šodien jādzīvo pavisam citā vidē, kur runā citā valodā? Kā pietrūkst vienam, dzīvojot pie otra, un ko viņš iegūst? Tad ar izbrīnu un līdzjūtību – bieži vien pirmo reizi – abi saprot, cik atšķirīgos apstākļos uzauguši. Runa nav vairs par «pareizi» vai «nepareizi», bet gan tikai par «savādāk». Nepiekāpības vietā dzimst izpratne.

Pāris

Bērnības attēlos ir redzams, kas sekmējis to, ka viens vai otrs kļuvis tāds, kāds ir šodien. Te – lai gan nepietiekami novērtēta – ir nozīme videi un ģimenē gūtajām vērtībām. Kas ir šķietami pareizā vīrieša un sievietes loma esošajā sabiedrībā? Izbrīna pilna sieviete – varbūt pirmo reizi – atskārš, no kurienes nāk viņas vīra jūtas. Cik laimīgs ir vīrietis, ka viņa to saprot, un otrādi. No jauna var rasties agrākās iemīlēšanās atmosfēra, kas dod spēku, lai vieglāk tiktu galā ar šodien tik ļoti izmainījušos ikdienu.

Terapeitu un klientu kopīgo darbu varētu raksturot ar Martina Bubera (Martin Buber) vārdiem: «Cilvēki dod viens otram cilvēcības debessmaizi.»

Smilšu spēļu terapeite Linde fon Keizelinka 

http://smilsuterapija.1w.lv/

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_qx3aeg_vn9w
Vīrietis & sieviete

Attīstības posmi vīrieša un sievietes attiecībās

Attiecības gandrīz vienmēr ir sarežģīts process. Lai kā mēs necenstos, mums nākas sastapties gan ar savām bērnības traumām, gan nepiepild...

9096
9. aprīlī, 2016
Library_page_screen_shot_2018-11-04_at_19.58.21
Emocijas

Ejiet jaunus ceļus un vecie aizaugs

Apzinātības prakse uz mūsu apziņu darbojas tāpat kā svaigi pavasara zaļumi uz mūsu ķermeni, teica lieliskā terapeite Emīlija Nagoski. Ie...

1109
4. novembrī, 2018
Library_page_dalailama
Būdisms

Cilvēka pieeja pasaules mieram

Viņa svētība Dalailama:   Liksim lietā mūsu kopīgās cilvēciskās vērtībās Lai atjaunotu cilvēka vērtības un sasniegtu ilgstošu laimi, j...

303
31. oktobrī, 2018
Library_page_nature-845849_1280
Zaļā Planēta

Mēs esam daļa no zemes, un tā ir daļa no mums

Indiāņu virsaiša Sietla runa 1854. gadā. Varenais Virsaitis no Vašingtonas informē, ka grib nopirkt mūsu zemi. Turklāt Varenais Virsaiti...

342
28. oktobrī, 2018
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

3557
16. martā, 2017
Library_page_fantasy-3668208_1280
Vīrietis & sieviete

Sievietes briedums

Sieviete, kura ir iepazinusi sevi un iemācījusies sevi mīlēt, sāk dzīvot pasaulē pavisam citādāk. Tā, kura ir pieņēmusi un iemīlējusi sav...

3639
16. oktobrī, 2018
Library_page_6634148917_3908214848_b
Attiecības

Mīlestība un kāpēc tā sāp

Mīlestība ir sāpīga, jo tā atver ceļu uz svētlaimi. Tā ir sāpīga, jo tā pārveido. Mīlestība ir mutācija, pārmaiņas. Katra transformācija ...

6183
6. oktobrī, 2015
Library_page_photomontage-3351307_1280
Sabiedrība

Visu dzīvo radību labā...

Cik es esmu Tev pateicīga, ka Tu nepiederi to vīriešu skaitam, kuri krāj mantu, izmantojot citu cilvēku darbu. Cik es esmu pateicīga, ka ...

5664
7. decembrī, 2015
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

17382
4. jūlijā, 2016
Library_page_woman-3599869_1280
Emocijas

Negatīvas emocijas: pieņem, saproti un piedzīvo

Kādēļ negatīvas emocijas tik ilgi “neatlaiž”? Šis jautājums bieži tiek uzdots konsultācijās. Tam ir daudz iemeslu, taču bieži vien tas ir...

1549
2. oktobrī, 2018
Library_page_apska_viens
Attiecības

Apskāvienu alķīmija

Kamēr neapskausi cilvēku, ir grūti dažreiz saprast, kā jūs attiecaties viens pret otru – kā mīļotie cilvēki, draugi vai radinieki? Katru ...

1226
26. septembrī, 2018
Library_page_theravada-buddhism-1769592_1280
Pašizziņas prakses

Apzinātības aksiomas

Čarlza Tarta intervija ar Šinzenom Jang   Čarlzs Tarts – psiholoģijas doktors, izcils apziņas un tās patiesā stāvokļa pētniecības zināt...

1691
22. septembrī, 2018
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

4777
22. jūnijā, 2017
Library_page_pra_ts_un_psiholog_ija
Prāts & psiholoģija

Aiziet - dažreiz tas ir labākais, ko jūs varat izdarīt

“Ja tu kādreiz pamanīsi sevi nepareizā stāstā, ej prom” – Mo Villems Tev ir tiesības aiziet no jebkuras situācijas, kurā tu sevi neredzi...

5548
8. septembrī, 2018
Library_page_img_3635
Attiecības

Apzinātas partnerattiecības kā jaudīgs pašizaugsmes veids

No žurnāla "Taka" 2018.g. jūnija numura. Sagatavoja Ilze Ulmane-Rudakova, psiholoģe apmācībā, sistēmfenomenoloģiskās metodes un holodi...

2422
5. septembrī, 2018
Library_page_old-woman-574278_1280
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

5825
26. oktobrī, 2016
Library_page_bird-3060888_1280
Darbs ar traumām

Tu tiec atbalstīts

Daudzas no mūsu trauksmēm, īpaši tās, kas ir saistītas ar naudu un attiecībām, rodas no divām zemapziņas bailēm: 1 – “es neesmu pašpieti...

913
30. augustā, 2018
Library_page_apzina_ta_s_attieci_bas
Attiecības

Par attiecībām, apzinātību un mīlestību

Pirms neilga laika Mīlestības Skolu uzrunāja sieviešu (ģimenes) žurnāls “Ieva” un uzdeva mums dažus jautājumus par apzinātām partnerattie...

3204
27. augustā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Cetg4gu0oQQ
Vīrietis & sieviete

Why I'm done trying to be "man enough"

Justin Baldoni wants to start a dialogue with men about redefining masculinity -- to figure out ways to be not just good men but good humans. In a warm, personal talk, he shares his effort to reconcile who he is with who the world tells him a man should be. And he has a challenge for men: "See if you can use the same qualities that you feel make you a man to go deeper," he says. "Your strength, your bravery, your toughness: Are you brave enough to be vulnerable? Are you strong enough to be sensitive? Are you confident enough to listen to the women in your life?"

500
26. augustā, 2018
Library_page_erich_fromm_1974
Prāts & psiholoģija

Ja jūs cilvēkiem pajautāsiet, kas ir paradīze, viņi teiks, ka tas ir lielveikals

Publicējam interviju ar Ēriku Frommu no arhīva materiāliem, kurā vācu psihologs stāsta par XX gadsimta sabiedrības slimībām, personības p...

750
20. augustā, 2018
Library_page_whisper-408482_1280
Attiecības

Dziļas mīlestības būtība

Leģendārais dzenbudisma skolotājs Thiķ Ņat Haņs par to, ka mīlēt, pirmkārt, nozīmē saprast otru cilvēku. 1. Ja ūdens krūzē izšķīdināsiet...

12084
28. jūnijā, 2016
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

5162
21. martā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1935
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

2062
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2683
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2894
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

2282
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2382
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2796
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2783
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

3183
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2999
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3460
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3579
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3636
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
3322
9. janvārī, 2017