Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_sievietesaule Square81_5

Par gaismu mūsos un dalīšanos

Katrā no mums ir kāds gaismas stariņš, kāda īpašība, talants, kas dabiski vēlas izpausties. Diemžēl daudzi no mums šo gaismu sevī nesaskata. Tam par iemeslu var būt bailes sevi izpaust, vēlme iederēties sabiedrībā, būt saprastam, mīlētam un nodrošinātam, vai arī tās neapzināšanās. Kas tad ir tā mūsu gaisma? Tiek dzīvots ar sajūtu, ka padodas daudz kas, bet vai tas ir mans “īstais” darbs, “īstā” pašizpausme, "īstais" cilvēks, “īstā" vieta – jautājums vienmēr paliek kā gaisā pakārta jautājuma zīme.

Patiesībā savas gaismas izpaušana (lasi – sava individualitāte, dievišķā dzirksts, kas var izpausties gan kā kāda īpašība, gan kā talants) ir tas, kas mums sniedz milzu piepildījuma sajūtu, gandarījumu, stiprina mūs pozitīvajās sajūtās un emocijās, palīdz mums sajust dieva mīlestību pret sevi un visā notiekošajā.

Tava gaisma – vēlme palīdzēt

Viena no vislabāk saprotamajām individuālās gaismas izpausmes formām ir vēlme palīdzēt otram cilvēkam.

Lai šo savu īpašību spētu izpaust, cilvēkam ir jāatver sava sirds, jāatver tā otram, kurš šo palīdzību vai padomu lūdz. Tas ir kā iemīlēt šo cilvēku un ielaist viņu savā sirdī, kas ļauj saskatīt dievišķo dzirksti šajā cilvēkā un sajust dievišķo vienotību it visā notiekošajā. To nevar notēlot un sajaukt, un, lai to spētu izdarīt patiesi, ir jābūt gana tīram no prāta vēlmēm un vajadzībām, lai nenotiktu to projekcija uz otru cilvēku, piemēram, kā pašapliecināšanās, sāncensība, vajadzības sajūta, materiālā ieinteresētība u.tml.

Izpaužot šo gaismas īpašību var novērot, ka cilvēks, kuram esat palīdzējis vienmēr būs jums ļoti īpašs. Kāpēc – tādēļ, ka viņš ļāva jums izpaust savu gaismu, savu talantu, savu dievišķo dzirksti.

Pēc kāda laika var izrādīties, ka atbalsta lūdzējs jūs ir aizmirsis, tāpat kā viņa krīzes situācija ir pagājusi un aizmirsta. Šis cilvēks var būt ikdienišķi rezervēts un no jums distancējies, tomēr jūsos attiecībā uz šo cilvēku vēl ilgi saglabāsies sirds siltums un tuvības sajūta. Arī šeit ir daudz lamatu, kur iekrist – piem., jums var likties, ka otrs ir nepateicīgs, ka esat izmantots u.tml. Tas notiek, kad ļaujamies prāta projekcijai – ka šo sajūtu avots ir otrs cilvēks, bet tā nav. Šī gaisma ir mūsos, bet tieši situācija palīdzēja to ieraudzīt, izpaust un iepazīt.

Tava gaisma – caur partnerattiecību prizmu

Joma, caur kuru vislabāk iepazīstam savu gaismu ir partnerattiecības. Patiesi iemīlot otru cilvēku, rodas dabiska vēlme sevi izpaust daudzveidīgāk, rezultātā  atklājam sevī jaunas īpašības, talantus un intereses. Mēs atklājam sevī daudz jauna un vēlamies arī turpmāk būt tādi – iedvesmoti, pozitīvi, radoši, pieņemoši, mīlestības pilni utt. (šeit katram būs sava individuālā izpausmju kombinācija).

Patiesība slēpjas tajā, ka tieši šis cilvēks un mijiedarbība ar viņu ļāva mums atklāt un ieraudzīt sevī šīs īpašības. Tās vienmēr ir bijušas mūsos, bet tieši šis cilvēks viņas ir palīdzējies ieraudzīt. Tā kā mums ar prātu ir bail zaudēt šo jaunieraudzīto gaismu un prāts to ir sasaistījis ar otru cilvēku, tad mūsos veidojas piesaiste jeb atkarības sajūta no otra. Tā ir prāta projekcija, ka mēs varam zaudēt daļu sevis (lasi – savas jauniepazītās individualitātes īpašības), ja zaudēsim otru. Šajā brīdī veidojas destruktīva savstarpējā mijiedarbība, jo baiļu dēļ mēs baidāmies būt radoši un patiesi, jo radošums vienmēr iekļauj kaut ko jaunu, bet tā kā mums ir bail otru zaudēt, mums ir bail būt savādākiem nekā līdz šim. Tajā pašā laikā, ja nekas nemainās, attiecības kļūst nedabiskas, nospiedošas un pamazām izdziest.

Tajā brīdī, kad savu centru pārnesam no otra cilvēka uz sevi, saprotot, ka mīlestība, jaunatklātās īpašības un sajūtas ir mūsos, un tās nekur nepazudīs, zūd ar prātu radītā neveselīgā atkarības sajūta no otra cilvēka. Jūs esat kopā tik ilgi, kamēr jūs turpināt radošo procesu - savas mīlestības izpausmi, caur to atklājot patieso gaismu sevī. Savukārt, kad radošais process vairs nenotiek, jūsos nenotiek jauni atklājumi un attiecības nav iespējams iznest augstākā un smalkākā atklājumu diapazonā, tās savu ir nokalpojušas un izirst.

Savas gaismas izpaušanas pamatpārliecības:

  • spogulis - apkārtējā vide, notikumi un cilvēki palīdz tev izpaust un saskatīt savu individuālo gaismu.
  • dvēseles spēks – viss, kas notiek tavā dzīve – iemesls un sekas esi tu pats. Šeit ļoti būtiski saprast, ka nav jāiekrīt sevis vainošanā, jo daudzus notikumus savā dzīvē mēs ar prātu varam arī nesaprast, bet ir svarīgi apzināties šo mūsu dvēseles gudrību un vadību.

Muļķis savās nelaimēs vaino citus, labi izglītotais – sevi, gudrais savās nelaimēs nevaino ne sevi, ne citus. ~Epiktets

  • svētība – lai arī kas notiktu tavā dzīvē, tajā ir kāds augstāks labums vai svētība. Tas ļauj saskatīt iespējas tur, kur varbūt citi saskatīs tikai iemeslus dusmoties, raudāt vai krist depresijā.
  • individuālā pašizpausme – dzīve kā radošs pašizpausmes process, kas ne vienmēr ir ar prātu saprotams, jo tas nav ieprogrammēts. Nenoliedz sevī vēlmi dabiskai pašizpausmei tikai tāpēc, ka tevi varētu nesaprast vai nepieņemt. Kaut pa drusciņai ļauj sev izpausties – dejo, dziedi, spēlē teātri, glezno, raksti, veido, dari to, kas no tevis vēlas izlauzties. Tā ir ilūzija, ja mēs domājam, ka mums der tieši tas pats, kas otram. Mēs esam ļoti individuāli, un, ja mēs savās patiesajās sajūtās neklausāmies, tad var izrādīties - kas vienam ir zāles, otram ir inde.
  • pateicība – ļoti spēcīgas un pozitīvas emocijas, kas ļauj piekļūt tavai dvēseles gaismai. Pasakies dievam un savai iekšējai gudrībai par tām svētībām, kas ir tavā dzīvē, pat ja tavuPRĀT, tajā nav tas, ko tu šobrīd ļoti vēlies. Pasakies par to, kas jau ir. Pateicība ļaus tev sajust dieva svētību, iedvesmos tevi radošajai pašizpausmei un palīdzēs apzināties savas dvēseles spēku. 
  • pieņemšana – nav tāds “īstais” cilvēks, darbs, vieta, nodarbošanās, jo viss ir viens bezgalīgs visuma elpas nepārtraukts radošais process. Tas kas ir labākais priekš tevis, tas jau tev ir uz doto brīdi. Tavam apziņas līmenim, dievišķo īpašību pašatklāsmei, destrukciju uzkrāšanai (ja tev vajadzīgs pretpols, lai ieraudzītu gaismu) utt., notiek tas, kas ir vislabākais tev uz doto brīdi. Tavai dvēselei ir lielākas tiesības uz tevi, kā tava ego projicētajām vajadzībām. Pieņem, ka tas kas šajā brīdī ir un notiek, ir tev vajadzīgs. Tomēr tas nenozīmē, ka tas tev būs vajadzīgs arī citā brīdī (nākotnē).

Mēs esam tik ļoti līdzīgi savās vēlmēs un vajadzībās, tajā pašā laikā, tik neatkārtojami un unikāli tajā kā mēs vēlamies sevi izpaust. Tādēļ, ja arī mēs šobrīd neesam gluži saulesstariņi, arī tādi mēs esam šai visumā vajadzīgi. Visa pasaule izjustu trūkumu, ja tajā mūsu vairs nebūtu.

Lai katram no mums izdodas atklāt savu individuālo gaismu un apgūt spēju tajā dalīties ar apkārtējiem.

 

Jana Reķe, astropsiholoģe

Pirmpublicējums: www.dveselesspeks.lv

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_qx3aeg_vn9w
Vīrietis & sieviete

Attīstības posmi vīrieša un sievietes attiecībās

Attiecības gandrīz vienmēr ir sarežģīts process. Lai kā mēs necenstos, mums nākas sastapties gan ar savām bērnības traumām, gan nepiepild...

9096
9. aprīlī, 2016
Library_page_screen_shot_2018-11-04_at_19.58.21
Emocijas

Ejiet jaunus ceļus un vecie aizaugs

Apzinātības prakse uz mūsu apziņu darbojas tāpat kā svaigi pavasara zaļumi uz mūsu ķermeni, teica lieliskā terapeite Emīlija Nagoski. Ie...

1109
4. novembrī, 2018
Library_page_dalailama
Būdisms

Cilvēka pieeja pasaules mieram

Viņa svētība Dalailama:   Liksim lietā mūsu kopīgās cilvēciskās vērtībās Lai atjaunotu cilvēka vērtības un sasniegtu ilgstošu laimi, j...

303
31. oktobrī, 2018
Library_page_nature-845849_1280
Zaļā Planēta

Mēs esam daļa no zemes, un tā ir daļa no mums

Indiāņu virsaiša Sietla runa 1854. gadā. Varenais Virsaitis no Vašingtonas informē, ka grib nopirkt mūsu zemi. Turklāt Varenais Virsaiti...

342
28. oktobrī, 2018
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

3557
16. martā, 2017
Library_page_fantasy-3668208_1280
Vīrietis & sieviete

Sievietes briedums

Sieviete, kura ir iepazinusi sevi un iemācījusies sevi mīlēt, sāk dzīvot pasaulē pavisam citādāk. Tā, kura ir pieņēmusi un iemīlējusi sav...

3639
16. oktobrī, 2018
Library_page_6634148917_3908214848_b
Attiecības

Mīlestība un kāpēc tā sāp

Mīlestība ir sāpīga, jo tā atver ceļu uz svētlaimi. Tā ir sāpīga, jo tā pārveido. Mīlestība ir mutācija, pārmaiņas. Katra transformācija ...

6183
6. oktobrī, 2015
Library_page_photomontage-3351307_1280
Sabiedrība

Visu dzīvo radību labā...

Cik es esmu Tev pateicīga, ka Tu nepiederi to vīriešu skaitam, kuri krāj mantu, izmantojot citu cilvēku darbu. Cik es esmu pateicīga, ka ...

5664
7. decembrī, 2015
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

17382
4. jūlijā, 2016
Library_page_woman-3599869_1280
Emocijas

Negatīvas emocijas: pieņem, saproti un piedzīvo

Kādēļ negatīvas emocijas tik ilgi “neatlaiž”? Šis jautājums bieži tiek uzdots konsultācijās. Tam ir daudz iemeslu, taču bieži vien tas ir...

1549
2. oktobrī, 2018
Library_page_apska_viens
Attiecības

Apskāvienu alķīmija

Kamēr neapskausi cilvēku, ir grūti dažreiz saprast, kā jūs attiecaties viens pret otru – kā mīļotie cilvēki, draugi vai radinieki? Katru ...

1226
26. septembrī, 2018
Library_page_theravada-buddhism-1769592_1280
Pašizziņas prakses

Apzinātības aksiomas

Čarlza Tarta intervija ar Šinzenom Jang   Čarlzs Tarts – psiholoģijas doktors, izcils apziņas un tās patiesā stāvokļa pētniecības zināt...

1691
22. septembrī, 2018
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

4777
22. jūnijā, 2017
Library_page_pra_ts_un_psiholog_ija
Prāts & psiholoģija

Aiziet - dažreiz tas ir labākais, ko jūs varat izdarīt

“Ja tu kādreiz pamanīsi sevi nepareizā stāstā, ej prom” – Mo Villems Tev ir tiesības aiziet no jebkuras situācijas, kurā tu sevi neredzi...

5548
8. septembrī, 2018
Library_page_img_3635
Attiecības

Apzinātas partnerattiecības kā jaudīgs pašizaugsmes veids

No žurnāla "Taka" 2018.g. jūnija numura. Sagatavoja Ilze Ulmane-Rudakova, psiholoģe apmācībā, sistēmfenomenoloģiskās metodes un holodi...

2422
5. septembrī, 2018
Library_page_old-woman-574278_1280
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

5825
26. oktobrī, 2016
Library_page_bird-3060888_1280
Darbs ar traumām

Tu tiec atbalstīts

Daudzas no mūsu trauksmēm, īpaši tās, kas ir saistītas ar naudu un attiecībām, rodas no divām zemapziņas bailēm: 1 – “es neesmu pašpieti...

913
30. augustā, 2018
Library_page_apzina_ta_s_attieci_bas
Attiecības

Par attiecībām, apzinātību un mīlestību

Pirms neilga laika Mīlestības Skolu uzrunāja sieviešu (ģimenes) žurnāls “Ieva” un uzdeva mums dažus jautājumus par apzinātām partnerattie...

3204
27. augustā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Cetg4gu0oQQ
Vīrietis & sieviete

Why I'm done trying to be "man enough"

Justin Baldoni wants to start a dialogue with men about redefining masculinity -- to figure out ways to be not just good men but good humans. In a warm, personal talk, he shares his effort to reconcile who he is with who the world tells him a man should be. And he has a challenge for men: "See if you can use the same qualities that you feel make you a man to go deeper," he says. "Your strength, your bravery, your toughness: Are you brave enough to be vulnerable? Are you strong enough to be sensitive? Are you confident enough to listen to the women in your life?"

500
26. augustā, 2018
Library_page_erich_fromm_1974
Prāts & psiholoģija

Ja jūs cilvēkiem pajautāsiet, kas ir paradīze, viņi teiks, ka tas ir lielveikals

Publicējam interviju ar Ēriku Frommu no arhīva materiāliem, kurā vācu psihologs stāsta par XX gadsimta sabiedrības slimībām, personības p...

750
20. augustā, 2018
Library_page_whisper-408482_1280
Attiecības

Dziļas mīlestības būtība

Leģendārais dzenbudisma skolotājs Thiķ Ņat Haņs par to, ka mīlēt, pirmkārt, nozīmē saprast otru cilvēku. 1. Ja ūdens krūzē izšķīdināsiet...

12084
28. jūnijā, 2016
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

5162
21. martā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1935
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

2062
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2683
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2894
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

2282
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2382
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2796
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2783
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

3183
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2999
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3459
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3579
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3636
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
3322
9. janvārī, 2017