Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_527980_299484156787064_153721198030028_730887_106146655_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Nosacītība (Ošo. Grāmata par bērniem)

Vai bērnam nav tikpat daudz tiesību uz privātumu un brīvību no vecāku važām, cik pašiem vecākiem? Tā ir viena no nozīmīgākajām mūsdienās sastopamajām cilvēces problēmām. Nākotne ir atkarīga no tā, kā mēs šo problēmu atrisināsim. Ar šādu problēmu vēl nekad neesam saskārušies. Pirmo reizi cilvēks ir kļuvis pieaudzis, zināmā mērā viņš ir kļuvis daudz nobriedušāks. Kļūstot nobriedušākam, cilvēkam nākas saskarties ar jaunām problēmām.

Pamazām piedzīvojot izaugsmi, cilvēks sāk ievērot, ka pastāv dažāda veida verdzība. Tikai nesen Rietumu pasaulē cilvēki ir atklājuši, ka bērni ir lielā verdzībā. Tā vēl nekad nav tikusi uzskatīta par problēmu, tas vēl nekad nav ticis pieminēts pasaules svētajos rakstos. Kuram gan varētu ienākt prātā, ka bērns var būt vergs? Būt savu vecāku vergam? Vecāku vergam, kuri viņu mīl, kuri upurē sevi bērna labā? Kādreiz tas liktos kaut kas pavisam absurds, pilnīgas muļķības. Bet mūsdienās, attīstoties psiholoģijai, kas spējīga iedziļināties cilvēka prātā un tā izpausmē, ir kļuvis pavisam skaidrs, ka bērns ir visvairāk ekspluatētais cilvēks. Neviens nav ticis ekspluatēts tik ļoti kā bērns. Bērns tiek ekspluatēts mīlestības aizsegā.

Es nesaku, ka vecāki nojauš, ka viņi ekspluatē savu bērnu, ka viņi bērnam uzspiež verdzības zīmogu, ka tie posta bērnu, ka viņi savu mazuli padara par muļķi, nesaprātīgu personu, ka visi viņu centieni bērnu padarīt par hinduistu, musulmani, kristieti, budistu - ir necilvēciski. Vecāki to nenojauš, bet lietas būtība no tā nemainās. Bērns tiek pakļauts, viņš ir bezspēcīgs, jo ir atkarīgs no vecākiem. Viņš nevar dumpoties, aizbēgt un pasargāt sevi. Viņš ir gluži neaizsargāts, tādēļ viņu var pavisam viegli ekspluatēt.

Vecāku diktatūra, viņu centieni bērnu pielāgot saviem uzskatiem ir pasaulē vislielākais verdzības paraugs. Tas ir pilnībā jāiznīdē, tikai tad cilvēce pirmo reizi mūžā spēs būt pavisam un patiesi brīva, jo bērns ir visas cilvēces ciltstēvs. Ja bērns ir izaudzināts nepareizi, tad visa cilvēce var aiziet maldu ceļus. Bērns ir kā sēkla. Ja sēklu saindē un samaitā, kaut ar labiem nodomiem, sapnis par brīvu cilvēku nekad nepiepildīsies.

Tas, ko tu uzskati par individualitāti, patiesībā ir tikai un vienīgi personība. Tas ir kaut kas, ko tevī, tavā dabā iestrādā vecāki, sabiedrība, mācītājs, politiķi, pedagogi. Pedagogi, no bērnudārza audzinātājām līdz universitātes pasniedzējiem, strādā personīgu interešu vadīti, dažādu varas iestāžu instruēti. Viņu vienīgais mērķis ir izpostīt, sakropļot katra bērna būtību tā, lai viņš pielāgotos sabiedrībai.

Sabiedrībā valda bailes. Sabiedrība baidās - ja bērns jau sākotnēji netiek pielāgots, viņš būs tik saprātīgs, tik modrs un zinošs, ka viņš pretosies visam šim uzspiestajam sabiedrības modelim. Nevienam nepatīk dumpinieki, visiem ir vajadzīgi paklausīgi cilvēki.

Vecākiem tīk paklausīgi bērni. Atcerieties – paklausīgi bērni vienmēr ir visdumjākie bērni. Dumpinieki ir gudrākie bērni, bet viņus nerespektē un nemīl. Skolotājiem viņi nepatīk, viņus nepieņem sabiedrība, tos nosoda. Vai nu viņiem ir jāatrod kompromiss ar sabiedrību, vai arī viņiem ir jādzīvo ar vainas sajūtu. Viņi, protams, jutīs, ka nav labi bērni saviem vecākiem, ka viņi viņus nedara laimīgus.

Der atcerēties, ka Jēzus vecāki nebija ar viņu apmierināti, arī Gautama Budas vecāki nebija gandarīti par Budu. Tik nesaprātīgi, tik dumpinieciski! Kā gan viņu vecāki varēja par viņiem priecāties?

Katrs bērns ir piedzimis ar tik lielām iespējām un potenciālu, ka, atļaujot un palīdzot attīstīt viņa individualitāti bez jebkādiem apkārtējo radītiem šķēršļiem, mūsu pasaule būs skaista, mums būs neskaitāmi ģēniji. Ģēniji ir liels retums, tas nav tādēļ, ka ģēniji piedzimst visai retos gadījumos. Ir tik maz ģēniju, jo ir visai grūti izbēgt no pielāgošanās procesa sabiedrībai. Tikai retos gadījumos bērnam izdodas to apiet.

Katru bērnu ietekmē viņa vecāki, apkārtējā sabiedrība, skolotāji, mācītāji, savtīgas intereses. Bērns tiek apņemts ar neskaitāmiem pielāgošanas slāņiem. Viņā tiek iedēstīta konkrēta reliģiskā ideoloģija. Viņam nav izvēles. Līdzko kādam kaut kas tiek uzspiests ar varu, cilvēks tiek kropļots, tiek iznīcinātas viņa prāta spējas, viņam netiek dota izvēles iespēja, viņa prātam nav iespējama intelektuālā attīstība. Ar to visu tiek panākts, ka cilvēks darbosies mehāniski, gluži kā robots. Viņš būs kristietis, bet viņš tāds nebūs pēc brīvas gribas. Kas tu esi par kristieti, ja tāds neesi pēc brīvas gribas? Tie daži cilvēki, kas sekoja Jēzum, bija drosmīgi cilvēki. Viņi bija vienīgie īstenie kristieši. Viņi riskēja ar savām dzīvībām, viņi vērsās pret pastāvošo kārtību, viņi dzīvoja bīstamas dzīves, viņi bija gatavi doties nāvē, bet viņi nebija gatavi kompromisiem.

Tie daži cilvēki, kas sekoja Gautamam Budam, bija īsteni budisma piekritēji, bet mūsdienu pasaulē ir miljoniem kristiešu un miljoniem budisma piekritēju, viņi visi ir viltvārži un neīsti. Viņi tādi ir, jo viņiem šī ticība ir uzspiesta. Viņos tiek iedēstīta konkrēta ideoloģija, pēc tam - konkrēta politiskā ideoloģija. Viņiem ir iegalvots, ka tie ir indieši, ka viņi ir irāņi, ka viņi ir ķīnieši, ka viņi ir vācieši. Viņiem ir uzspiesta noteikta nacionālā piederība. Cilvēce un pasaule ir vienotas. Bet politiķi negrib, ka tās ir vienotas. Ja pasaule ir vienota, tad politiķiem ar visu savu politiku nāksies pazust. Kur tad lai visi šie prezidenti un premjerministri dodas? Viņi spēj pastāvēt tikai tad, ja visa pasaule ir sašķelta.

Reliģija ir vienota, bet kas tad notiks ar poļu pāvestu, visiem šiem reliģiju sludinātājiem, ar Ajatolu Homeinī? Kas notiks ar visiem šiem cilvēkiem? Viņi spēj eksistēt tikai tad, ja pastāv daudzas reliģijas, baznīcas, kulti un ticības.

Kopumā pasaulē pastāv trīs simti reliģiju un vismaz trīs tūkstoši no šīm reliģijām ir radušās sektas. Tas dod iespēju eksistēt visiem šiem daudzajiem priesteriem, bīskapiem, arhibīskapiem, virspriesteriem, šankarām. Bet šī iespēja drīz zudīs.

Un es pavisam droši varu apgalvot, ka reliģiskums ir kaut kas pavisam atšķirīgs. Tam nav nekāda sakara ar Bībeli, vēdām, Gītu. Reliģiskums attiecināms uz mīlošu sirdi, saprātīgu cilvēku. Tas saistās ar modrību un meditatīvismu, bet tas kaitē savtīgām interesēm.

Tādēļ vecāki, kas pieder noteiktai sabiedrībai, tautai, baznīcai, konfesijai, ir spiesti bērniem uzspiest savas idejas. Pats dīvainākais ir tas, ka bērni ir daudz gudrāki par saviem vecākiem, jo vecāki dzīvo pagātnē, bet bērni – nākotnei. Vecāki jau ir pielāgoti, noslāņoti, ievākoti. Viņu spoguļi ir noklāti ar tik lielu putekļu kārtu, ka tie nespēj neko redzēt cauri. Šie cilvēki ir akli.

Tikai aklie var būt par hinduistiem, musulmaņiem, džainistiem vai kristiešiem. Redzīgs cilvēks ir tikai reliģiozs. Viņš neiet uz baznīcu, templi vai mošeju, viņš nepielūgs dažādus muļķīgus tēlus, visādus dievus, un nebūs māņticīgs. To visu dara vecāki. Bērnam piedzimstot, viņš ir kā balta lapa, kā tabula rasa, kurā nekas nav ierakstīts. Tas ir viņa skaistums. Viņa spogulis nav klāts ar putekļu kārtu. Viņš tam var skaidri redzēt cauri. (...)

...Māte: „Džimij, tu nokriti un saplēsi savas jaunās bikses!?”

Džimijs: „Jā, mammu, man nebija laika tās novilkt.”

Ikviens bērns jau piedzimstot ir gudrs, skaidrs un tīrs, bet  mēs viņā sagrūžam dažādas blēņas. Viņam ir daudz vairāk tiesību nekā viņa vecākiem, jo viņš ir savas dzīves sākumā. Vecākiem jau ir uzkrauta katram sava nasta, viņi ir izkropļoti, viņiem ir jābalstās uz kruķiem. Viņam ir tiesības būt sev pašam. Viņam ir vajadzīgs privātums, bet vecāki viņam neatļauj nekādu privātumu, viņi ļoti baidās, ka bērnam varētu būt jebkāds privātums. Viņi nepārtraukti bāž degunu bērna darīšanās. Viņi grib, lai viņiem par visu būtu teikšana.

Bērnam ir nepieciešams privātums, jo viss skaistais attīstās, esot saskaņā ar sevi. To der atcerēties, tas ir vissvarīgākais dzīves likums. Saknes aug zem zemes, ja tās izceļ virs zemes, tās palēnām iznīkst. Tām ir vajadzīgs privātums, pilnīga vientulība. Bērns mātes klēpī aug pilnīgā tumsā, pavisam viens. Ja šis bērns tiks iznests gaismā starp cilvēkiem, viņš mirs. Viņam ir nepieciešami deviņi mēneši pilnīgas vientulības. Visam, kam vajadzīga attīstība, ir nepieciešama pilnīga vientulība. Pieaugušam cilvēkam nav vajadzīga vientulība, jo viņš jau ir pieaudzis, bet bērnam ir nepieciešami vientulības brīži. Bet viņš ne uz brītiņu netiek atstāts viens.

Vecāki ļoti uztraucas, redzot, ka bērna nav viņu tuvumā vai viņš ir viens. Viņi uzreiz uztraucas. Viņi baidās, jo, bērns, paliekot viens, sāks attīstīt savu individualitāti. Vecāki cenšas bērnu ierobežot, tā viņi varēs viņu pieskatīt, jo pieskatīšana neļaus attīstīties bērna individualitātei. Šī pieskatīšana bērnu ierobežo, pārklāj viņu ar personību.

Personība nav nekas cits kā maska. Vārds “personība” cēlies no skaista latīņu valodas vārda “persona”, kas nozīmē “maska”. Antīkajās grieķu drāmās aktieri izmantoja maskas. “Sona” nozīmē skaņa, bet “per” – caur. Aktieri runāja caur masku, jo sejas bija aizklātas ar masku, tā, lai nebūtu redzamas viņu īstās sejas, dzirdamas bija vienīgi viņu balsis. Tādēļ arī maska tika saukta par “persona”, jo skaņa bija dzirdama caur masku, un no vārda “persona” ir cēlies vārds “personība”.

Bērnam nepārtraukti ir jābūt modram, jo viņu novēro. Tu to pats vari pārbaudīt, piemēram, ejot vannā, tu esi pavisam cits cilvēks – vannasistabā tu vari novilkt savu masku. Pat pieaugušie, kas ikdienas dzīvē ir ļoti nopietni cilvēki, vannasistabā sāk dungot, dziedāt. Pat pieaugušie vannasistabā pie spoguļa šķoba seju. Viņi ir pavisam vieni, viņi ir pavisam pārliecināti, ka durvis ir aizslēgtas. Bet, ja viņi pēkšņi pamana, ka kāds lūr caur atslēgas caurumu, viņi uzreiz pārvēršas. Viņi atkal kļūst nopietni, viņi vairs nedziedās, nešķobīsies pie spoguļa, viņi sāks uzvesties tā, kā ir pieņemts uzvesties. Tā ir personība – cilvēks atkal ir uzvilcis masku.

Bērnam ir nepieciešams ļoti liels privātums, cik vien liels iespējams, maksimāls privātums, lai viņš netraucēti spētu attīstīt savu individualitāti. Bet mēs nepārtraukti ļaunprātīgi ielaužamies bērna privātajā teritorijā. Vecāki nepārtraukti vaicā: „Ko tu dari? Par ko tu domā?” Viņiem pat jāzina, par ko bērns domā. Viņi pat grib ielūkoties bērna prātā.

Tālajos Austrumos ir pāris cilšu, kur bērnam katru rītu saviem vecākiem ir jāizstāsta naktī nosapņotais, jo pat sapņu valstībā viņu nevar atstāt vienu. Viņš var sapņot nepareizus sapņus, domāt par lietām, par kurām viņam nevajadzētu domāt. Bērnam vecākiem par visu ir jāatskaitās. Šis rituāls, kad bērnam vecākiem jāatstāsta sapnī redzētais, notiek īsi pirms brokastīm. Psihoanalīze Rietumu pasaulē ir attīstījusies tikai nesen, bet Austrumu pasaulē, Tālo Austrumu ciltīs vecāki to ir praktizējuši jau tūkstošiem gadu. Protams, nabaga bērns neko nezina par simbolismu, tādēļ viņš vecākiem izstāsta pilnīgi visu, ko sapņojis. Viņš nezina sapņa tulkojumu, to zina tikai vecāki. Bet tas jau ir par traku. Tā ir ielaušanās svešā teritorijā, tas ir necilvēciski.

Tikai tāpēc, ka bērns ir atkarīgs no tevis gatavotā ēdiena, pirktajām drēbēm, sniegtās pajumtes, domā, ka tev ir tiesības to darīt? Piemēram, ja bērns stāsta, ka sapnī viņš ir lidojis, vecāki tūlīt pat domā, ka tas ir seksuāls sapnis. Tādēļ viņi vēl vairāk centīsies kontrolēt bērna uzvedību un viņu disciplinēt. Viņi no rīta liks bērnam iet aukstā dušā. Viņi bērnam mācīs vairāk par celibātu. Ja viņš to neievēros, viņam klāsies slikti, ja viņš domās par kaut ko seksuālu, viņš zaudēs savu saprātīgumu, muļķības aizmiglos tam prātu.

Bērnam ir vajadzīga pilnīga vientulība. Vecākiem vajadzētu bērnam tikai palīdzēt, nevis iejaukties. Viņam jāļauj vai nu kaut ko darīt vai nedarīt, ja viņš to nevēlas. Vecākiem jāuztraucas vienīgi par to, ka bērns sev vai kādam citam nenodara ko sliktu, un tas ir arī viss. Ja viņi iejaucas un uztraucas vairāk, tas jau ir slikti.

(...) 

Bērnam ir jāpalīdz tā, lai viņš spētu uzdot jautājumu, un vecāki atbildētu tikai uz tiem bērna uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem viņi zina atbildes. Un dažkārt pat, ja viņi zina atbildes, viņiem būtu jāsaka tas pats, ko reiz Buda teica saviem mācekļiem: „Neticiet tam, ko saku! Tā ir manis gūtā pieredze, bet brīdī, kad jums par to stāstu, tā jau ir nepareiza, jo tā nav jūsu gūtā pieredze. Klausieties manī, bet neticiet tam, ko saku. Eksperimentējiet, iztaujājiet, meklējiet. Ja vien tās nav tevis paša zināšanas, no tām nav nekādas jēgas, tās ir bīstamas. Zināšanas, kas ir aizgūtas, ir kavēklis.”

Bet vecāki bērnu mēģina visam pielāgot. Bērnam šī pielāgošana nav vajadzīga, viņam nav vajadzīgs norādīt virzienu, kurā doties. Viņam jāpalīdz būt sev pašam, viņš ir jāatbalsta, jālolo, jāpadara stiprāks. Patiess tēvs, patiesa māte, patiesi vecāki bērnam būs īsta svētība. Bērns spēs just vecāku atbalstu, lai viņš varētu sevi attīstīt, lai viņš nostabilizētos, centrētos, lai varētu sākt sevi mīlēt, nevis justies par kaut ko vainīgs, lai viņš spētu sevi cienīt.

Atceries, ja cilvēks sevi nemīl, viņš nespēs mīlēt nevienu citu, ja bērns sevi neciena, viņš nespēs cienīt apkārtējos. Tava mīlestība tad ir neīsta, viltota, nepatiesa. Ja tu necieni sevi, kā gan tu spēsi cienīt citus? Ja vien tevī nedzims mīlestība pret sevi, tu to nespēsi sniegt apkārtējiem. Tev sevī jāiededz mīlestības liesma pašam pret sevi, tikai tad tās siltums spēs sasildīt citus.

...Kāds polis brauca pa lauku ceļu, un viņam saplīsa mašīna. Polim, labojot mašīnu, pie viņa pienāca kāds mazs puika un jautāja: „Kas tas ir?”

„Tas ir domkrats,”  atbildēja polis.

„Manam tētim tādi ir veseli divi,” sacīja puika.

„Un kas ir tas?” pēc minūtes prasīja puika.

„Tā ir kabatas baterija,” bilda vīrs.

„ Manam tēvam  arī tādas ir, veselas divas. Un tur? Vai tā ir uzgriežņu atslēga?”

„Jā,” polis mazliet aizkaitināts attrauca.”

„Manam tēvam tādas ir divas,” noteica zēns.

Saruna tādā garā turpinājās kādu laiku. Visbeidzot mašīnas remontēšana tika pabeigta. Polis piecēlās un devās ceļmalā pačurāt. Polis čurājot, norādīja uz savu vīrišķo mantību un zēnam jautāja: „Vai tavam tēvam šie arī ir divi?”

„Protams, ka ne! Bet viņam tas ir divreiz garāks par tavējo!” atteica puika.

Bērni ir neiedomājami gudri, viņiem tikai ir jādod iespēja to pierādīt. Viņiem ir vajadzīgas iespējas, pareizais klimats, lai spētu augt. Ikviens bērns ir piedzimis ar potenciālu kļūt izglītotam, modram, bet mēs šo potenciālu iznīcinām.

Verdzība ir cilvēces vēsturē vislielākais posts. Neviena cita verdzība nav tik slikta kā bērna pakļaušana. Neviena cita verdzība nav tik ļoti izspiedusi pēdējo sulu no cilvēka kā bērna paverdzināšana. Cilvēces vissarežģītākais uzdevums būs atbrīvošanās no šīs bērna verdzināšanas.

Ja vien mēs sabiedrību nepadarīsim citādāku, ja vien nenotiks radikālas pārmaiņas un nepazudīs ģimene, dodot vietu komūnai, tas nebūs iespējams. Tiklīdz šis vecais ģimenes modelis pārvērtīsies par izmērā lielāku veidojumu, cilvēce atdzims no jauna. Ir vajadzīgs jauns cilvēks, kas atnesīs īstu paradīzi, ko pagātnē reiz cerējām sagaidīt citā dzīvē. Paradīze var būt šeit un tagad, bet tajā ir jāienes jauns bērns.

"Grāmata par bērnu: brīvība būt sev pašam". Ošo

Ošo grāmatas latviešu valodā: Izdevniecība "Sētava"

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_fantasy-3668208_1280
Vīrietis & sieviete

Sievietes briedums

Sieviete, kura ir iepazinusi sevi un iemācījusies sevi mīlēt, sāk dzīvot pasaulē pavisam citādāk. Tā, kura ir pieņēmusi un iemīlējusi sav...

69
16. oktobrī, 2018
Library_page_6634148917_3908214848_b
Attiecības

Mīlestība un kāpēc tā sāp

Mīlestība ir sāpīga, jo tā atver ceļu uz svētlaimi. Tā ir sāpīga, jo tā pārveido. Mīlestība ir mutācija, pārmaiņas. Katra transformācija ...

5956
6. oktobrī, 2015
Library_page_photomontage-3351307_1280
Sabiedrība

Visu dzīvo radību labā...

Cik es esmu Tev pateicīga, ka Tu nepiederi to vīriešu skaitam, kuri krāj mantu, izmantojot citu cilvēku darbu. Cik es esmu pateicīga, ka ...

5521
7. decembrī, 2015
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

17227
4. jūlijā, 2016
Library_page_woman-3599869_1280
Emocijas

Negatīvas emocijas: pieņem, saproti un piedzīvo

Kādēļ negatīvas emocijas tik ilgi “neatlaiž”? Šis jautājums bieži tiek uzdots konsultācijās. Tam ir daudz iemeslu, taču bieži vien tas ir...

1416
2. oktobrī, 2018
Library_page_apska_viens
Attiecības

Apskāvienu alķīmija

Kamēr neapskausi cilvēku, ir grūti dažreiz saprast, kā jūs attiecaties viens pret otru – kā mīļotie cilvēki, draugi vai radinieki? Katru ...

1103
26. septembrī, 2018
Library_page_theravada-buddhism-1769592_1280
Pašizziņas prakses

Apzinātības aksiomas

Čarlza Tarta intervija ar Šinzenom Jang   Čarlzs Tarts – psiholoģijas doktors, izcils apziņas un tās patiesā stāvokļa pētniecības zināt...

1578
22. septembrī, 2018
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

4660
22. jūnijā, 2017
Library_page_pra_ts_un_psiholog_ija
Prāts & psiholoģija

Aiziet - dažreiz tas ir labākais, ko jūs varat izdarīt

“Ja tu kādreiz pamanīsi sevi nepareizā stāstā, ej prom” – Mo Villems Tev ir tiesības aiziet no jebkuras situācijas, kurā tu sevi neredzi...

5434
8. septembrī, 2018
Library_page_img_3635
Attiecības

Apzinātas partnerattiecības kā jaudīgs pašizaugsmes veids

No žurnāla "Taka" 2018.g. jūnija numura. Sagatavoja Ilze Ulmane-Rudakova, psiholoģe apmācībā, sistēmfenomenoloģiskās metodes un holodi...

2308
5. septembrī, 2018
Library_page_old-woman-574278_1280
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

5727
26. oktobrī, 2016
Library_page_bird-3060888_1280
Darbs ar traumām

Tu tiec atbalstīts

Daudzas no mūsu trauksmēm, īpaši tās, kas ir saistītas ar naudu un attiecībām, rodas no divām zemapziņas bailēm: 1 – “es neesmu pašpieti...

817
30. augustā, 2018
Library_page_apzina_ta_s_attieci_bas
Attiecības

Par attiecībām, apzinātību un mīlestību

Pirms neilga laika Mīlestības Skolu uzrunāja sieviešu (ģimenes) žurnāls “Ieva” un uzdeva mums dažus jautājumus par apzinātām partnerattie...

3095
27. augustā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Cetg4gu0oQQ
Vīrietis & sieviete

Why I'm done trying to be "man enough"

Justin Baldoni wants to start a dialogue with men about redefining masculinity -- to figure out ways to be not just good men but good humans. In a warm, personal talk, he shares his effort to reconcile who he is with who the world tells him a man should be. And he has a challenge for men: "See if you can use the same qualities that you feel make you a man to go deeper," he says. "Your strength, your bravery, your toughness: Are you brave enough to be vulnerable? Are you strong enough to be sensitive? Are you confident enough to listen to the women in your life?"

394
26. augustā, 2018
Library_page_erich_fromm_1974
Prāts & psiholoģija

Ja jūs cilvēkiem pajautāsiet, kas ir paradīze, viņi teiks, ka tas ir lielveikals

Publicējam interviju ar Ēriku Frommu no arhīva materiāliem, kurā vācu psihologs stāsta par XX gadsimta sabiedrības slimībām, personības p...

661
20. augustā, 2018
Library_page_whisper-408482_1280
Attiecības

Dziļas mīlestības būtība

Leģendārais dzenbudisma skolotājs Thiķ Ņat Haņs par to, ka mīlēt, pirmkārt, nozīmē saprast otru cilvēku. 1. Ja ūdens krūzē izšķīdināsiet...

11939
28. jūnijā, 2016
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

5056
21. martā, 2017
Library_page_girl-447701_1280
Bērni & vecāki

Separācija no vecākiem

Separācija nav vienpusējs process, bet bieži vien mēs daudz runājam par vecākiem kuri nav gatavi, nespēj, kuri tur un nelaiž vaļā. Par ma...

2114
7. augustā, 2018
Library_page_girl-2436545_1280
Prāts & psiholoģija

Sevis nepieņemšana – garīgās dzīves lielākais ienaidnieks

Lielākais kārdinājums mūsu dzīvē nav ne panākumi, ne popularitāte, ne arī vara. Tā ir sevis nepieņemšana. Panākumi, popularitāte un vara ...

7144
22. jūnijā, 2016
Library_page_balloon-3206530_1280
Emocijas

Apziņas higiēna

Iedomājieties, kā izskatītos un kā smaržotu cilvēks, kurš kopš dzimšanas ne reizi nebūtu nomazgājies, iztīrijis zobus, apgriezis matus un...

1541
30. jūlijā, 2018
Library_page_pas_izzin_a
Pašizziņas prakses

Kā var būt dziļi garīgs un emocionāli nenobriedis cilvēks?

Džeks Kornfilds jau vairāk kā 40 gadu ir svarīga figūra Amerikas Savienoto valstu budistu sabiedrībā. Viņš bija viens no pirmajiem, kurš ...

837
25. jūlijā, 2018
Library_page_children-1822688_1280
Bērnu psiholoģija

Ja es neiejaucos cilvēku lietās, viņi rūpējas paši par sevi

Ja es neiejaucos cilvēku lietās, viņi rūpējas paši par sevi;Ja es nekomandēju viņus, viņi rīkojas paši;Ja es nelasu cilvēkiem sprediķus, ...

961
21. jūlijā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1838
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1964
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2570
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2781
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

2192
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2286
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2681
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2682
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

3084
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2904
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3369
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3480
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3542
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
3239
9. janvārī, 2017