Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_5 Square81_10640_554866707896864_2057411988_n
Joga

Nepieķeršanās likums

Nepieķeršanās slēpj sevī neziņas viedumu... neziņas viedumā apslēpta neat­karība no pagātnes, no zināmā, iespēja izkļūt no pagātnes apstākļu cietuma.

Ar vēlmi iekļūt nezināmajā un visu iespēju valstībā mēs paļaujamies uz rado­šo prātu, kas vada Visuma deju.

 

Kā divi zelta putni, kas sēž viena koka zaros, vis­patiesākie draugi cilvēka ego un būtība mājo vienā ķer­menī. Pirmais bauda kā rūgtos, tā saldos augļus, bet otrs vēro bez mazākās pieķeršanās.

(Mundaka upanišada)

 **

Sestais garīgais veiksmes likums ir nepieķer­šanās likums. Šis likums paredz, ka, lai ma­teriālajā Visumā kaut ko iegūtu, tev jāatturas no pieķeršanās šai lietai vai parādībai. Tas ne­nozīmē, ka tev jāatsakās no nodoma īstenot savu vēlmi. Tev nav jāatsakās nedz no nodoma, nedz no vēlmes. Tu tikai nedrīksti pieķerties rezultātam.

Šādai attieksmei ir ļoti liels spēks. Jau ta­jā pašā brīdī, kad tu beidzot būsi atbrīvojies no pieķeršanās rezultātam un ja tavs nodoms būs mērķtiecīgs, tava vēlme piepildīsies. Ja tu neesi pieķēries rezultātam, tu vari iegūt visu, ko vien vēlies, jo nepieķeršanās nav nekas cits, kā nesatricināma ticība savai patiesajai būtībai. 

Pieķeršanās, savukārt, ir balstīta uz bailēm un nedrošības sajūtu, bet vajadzības pēc dro­šības — uz savas patiesās būtības nepazīšanu. Turības, pārticības un citu materiālo vērtību avots ir būtība — apziņa, kas zina, kā piepildīt ikvienu vēlmi. Viss pārējais — automašīnas, mājas, nauda, drēbes, lidmašīnas — ir tikai at­ribūti. Šie atribūti ir nepastāvīgi, tie nāk un iet. Tveršanās pie šiem atribūtiem ir kā apmešanās uz kartes, nevis konkrētā vietā. Tie rada ne­mieru un beigu beigās cilvēks jūtas sekls un iztukšots, jo tu esi pārdevis savu būtību, pretī saņemot būtības atribūtus.

Pieķeršanās saknes ir meklējamas apziņas nabadzībā, jo cilvēks parasti pieķeras atribū­tiem un simboliem. Nepieķeršanās ir tas pats, kas apziņas bagātība, jo nepieķeršanās dāvā radošu brīvību. Prieks un smiekli apciemo tikai to, kas rīkojas bez pieķeršanās rezultātam. Un tad arī turības atribūti rodas paši no sevis, neprasot no tevis vismazāko piepūli. Tie, kuri nespēj atsacīties no pieķeršanās, ir bezpalī­dzības, bezcerības, pasaulīgu vajadzību, sīku­mainu bažu, klusa izmisuma un nopietnības gūstekņi. Visas šīs parādības ir mūsu viduvējās ikdienišķības un trūcīgās apziņas pazīmes.

Patiesi bagāta apziņa nozīmē spēju iegūt visu, ko vēlies un kad vien vēlies, pieliekot mi­nimālas pūles. Lai tu varētu balstīties uz šo pieredzi, tev jābalstās uz viedo neziņu. Un ša­jā neziņā tev pavērsies iespējas radīt visu, ko vēlies.

Cilvēki nespēj vien beigt meklēt drošību, bet ar laiku tu sapratīsi, ka drošības meklēju­miem ir ļoti gaistoši panākumi. Pieķeršanās naudai ir nedrošības pazīme. Tu vari teikt: "Kad man būs X dolāru, varēšu justies droši. Tad vecumdienās es būšu materiāli neatkarīgs un varēšu darīt to, ko vēlos." Bet tā nekad ne­notiek. Nekad.

Tie, kas meklē drošību, dara to visu mūžu un tā ari neatrod. Tā ir izvairīga un īslaicīga, jo nauda vien nespēj sniegt drošības sajūtu. Neatkarīgi no tā, cik daudz naudas ir tavā bankas kontā, pieķeršanās naudai vienmēr ir saistīta ar nedrošības sajūtu. Patiesībā visba­gātākie pasaules cilvēki izjūt visspēcīgāko ne­drošības sajūtu.

Drošības meklējumi ir iluzori. Saskaņā ar senajām garīgajām tradīcijām risinājums ir viedajā nedrošībā jeb viedajā neziņā. Drošības un skaidrības meklējumi nav nekas cits kā pie­ķeršanās zināmajam un pazīstamajam. Ko mēs apzīstam un zinām? Mēs pazīstam savu pa­gātni. Pazīstamais un ierastais ir cietums ar pagātnes apstākļu restēm. Tajā nav iespējama izaugsme. Un kur nav izaugsmes, tur ir stag­nācija, entropija, nekārtība un pagrimums.

Savukārt, neziņa ir laba augsne radošajam potenciālam un brīvībai. Nezināšana nozīmē katru mirkli sastapt kaut ko jaunu, nezināmu. Nezināmais ir vienmēr svaigā, vienmēr jau­nā un vienmēr jaunām izpausmē atvērtā visu iespēju valstība. Ja nebūtu neziņas un nezinā­mā, dzīve būtu garlaicīgs novecojušu atmiņu atkārtojums. Pagātnes upuru galvenais mocī­tājs ir tā viņu personības daļa, kas palikusi pāri no vakardienas. 

Atsakies no pieķeršanās zināmajam un pa­zīstamajam, dodies pretī nezināmajam un tu nokļūsi visu iespēju valstībā. Daļa no vēlmes un gatavības saskarties ar nezināmo ir viedā

neziņa. Tas nozīmē, ka ikviens tavas dzīves mirklis būs satraucošs un noslēpumains pie­dzīvojums. Tu iepazīsi dzīves prieku un sava gara burvību, līksmību, mundrumu un gaviles.

Katra diena visu iespēju valstībā tev var nest satraucošus piedzīvojumus. Ja jūti sevī neziņu, zini, ka tu esi uz pareizā ceļa un ne­padodies. Tev nebūt nevajag skaidri zināt, ko tu darīsi nākamajā nedēļā vai gadā, jo, ja tu nekļūdīgi zināsi, kam jānotiek un pieķersies gaidāmajam, tu vari palaist garām ļoti daudz iespēju.

Viena no visu iespēju valstības iezīmēm ir bezgalīgs un neierobežots samērs. Šajā valstībā var rasties bezgalīgi daudz telpisku un laicīgu notikumu, pateicoties kuriem, iespējams sa­sniegt plānoto rezultātu. Bet, ja tu esi kaut kam pieķēries, tavi nodomi neizbēgami sāk riņķot pa apli nemainīgā prātā un tu zaudē elastību, kreativitāti (radošumu) un spontānumu, kas rak­sturīgi visu iespēju valstībai. Ja tu esi kaut kam pieķēries, tava vēlme zaudē elastību un mainī­gumu, iesalst nekustīgā masā un traucē rado­šajam procesam.

Kas attiecas uz mērķu noteikšanu, ne­pieķeršanās likums nav pretrunā nodoma un vēlmes likumam. Tev vēl aizvien padomā ir virzīties noteiktā virzienā, tev vēl aizvien ir noteikts mērķis. Taču ceļā no punkta A līdz punktam B ir bezgalīgi daudz iespēju. Ja tu ļaujies neziņai, tu vari mainīt virzienu, ja pēkšņi tev radies augstāks ideāls vai kaut kas šķiet aizraujošāks un interesantāks. Ļaujoties neziņai, tu vairs necentīsies par katru cenu īs­tenot savu problēmas atrisināšanas modeli un nepalaidīsi garām iespējas.

Nepieķeršanās likums veicina izaugsmes procesu. Ja tu esi izpratis šo likumu, tu vairs nejūti vajadzību par katru cenu atrisināt prob­lēmu, jo tā tu vari radīt tikai jaunas problē­mas. Pievērs uzmanību nezinās stāvoklim. Gaidot, kamēr problēmas atrisinājums atnāks pie tevis no haosa un jucekļa, tu esi pakļauts neziņai, taču risinājums, kas iznirst no haosa, ir pasakains un burvīgs.

Neziņas laukā gatavība notiekošajam sa­tiekas ar tavu mērķi un nodomu un ļauj tev iz­mantot iespēju. Kas ir iespēja? Katrā problēmā, ar ko tu savā dzīvē saskāries, slēpjas iespēja. Katra problēma ir iespēja kaut ko iegūt. Ja tu dzīvo ar šādu uztveri, tu esi atvērts neskaitā­mām iespējām un ar tevi var notikt noslēpumai­nais, brīnumainais, aizraujošais un neparastais.

Uz visām problēmām, kas atgadās tavā dzīvē, tu vari skatīties kā uz iespējām, no ku­rām tu vari kaut ko gūt. Viedas neziņas stā­voklis ļauj tev nepalaist šīs iespējas garām. Risinājums pats atnāks pie tevis, ja vien tu būsi gatavs izmantot iespēju.

Cilvēki bieži piemin "veiksmi". Veiksme ir iespējas sastapšanās ar to izmantot gatavu cil­vēku. Ja tam vēl pievienojas modrība pret to, kas notiek haosā, pats no sevis parādās kā tev, tā citiem cilvēkiem labvēlīgs un attīstību veici­nošs risinājums. Un šī veiksmes recepte ir bal­stīta uz nepieķeršanās likumu.

 

Fragments no Dīpaka Čopras "Septiņi garīgas veiksmes likumi"

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_medita_cija
Pašizziņas prakses

Gara Vasara — aktuālie notikumi online

Mēs — Gara Vasara & Mīlestības Misterijas Skola - savu iespēju robežās, vēlamies palīdzēt un atbalstīt ikvienu, kurš lūkojas pēc izau...

1968
18. martā, 2020
Library_page_10_misha
Joga

Jogas manifestācija

Lieliska intervija ar jogas skolotaju Mišu Ogorodnikovu.

2147
19. aprīlī, 2019
Library_page_screen_shot_2018-07-02_at_12.27.42
Ķermenis & veselība

Беседа о йоге с Мишей Огородниковым

- Расскажите немного о себе. Чем занимаетесь? Как пришли к практике?.- Меня зовут Миша Огородников. Для друзей – Огород. Я занимаюсь хатх...

2629
2. jūlijā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

4796
15. martā, 2018
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

5229
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

5362
25. jūnijā, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

6455
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

5649
25. aprīlī, 2017
Library_page_c02yecjp5hj
Joga

Dharmas jeb dzīves mērķa likums

Katram ir kāds dzīves uzdevums... kāda vienreizēja dāvana vai talants, ko dot citiem. Ja mēs izmantojam savu talantu, lai kalpotu citiem...

7847
15. jūnijā, 2015
Library_page_bird_13
Joga

Visu iespēju likums

Visas radības avots ir tīrā apziņa... iespējas, kas rodas, meklējot veidu kā izpaust neizpausto. Un, kad mēs saprotam, ka mūsu patiesā b...

8020
2. februārī, 2015
1
Library_page_10624958_773139996092784_4484104998332182395_n
Joga

Nodoma un vēlmes likums

Katrā nodomā un vēlmē iebūvēts mehānisms, ar kura palīdzību to īstenot... visu iespēju valstībā gan nodomam, gan vēlmei ir savs bezgalīga...

7545
9. janvārī, 2015
Library_page_t41_l_760_427auto
Joga

Došanas likums

Visums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai... došana un gūšana ir divi dažādi Visuma enerģijas plūduma aspekti. Ja mūsos ir vēlme ...

9407
10. decembrī, 2014
Library_page_5
Joga

Nepieķeršanās likums

Nepieķeršanās slēpj sevī neziņas viedumu... neziņas viedumā apslēpta neat­karība no pagātnes, no zināmā, iespēja izkļūt no pagātnes apstā...

7835
20. septembrī, 2014
Library_page_481163_332437576804690_286499581398490_894770_1731672218_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Karmas likums

Katra rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums līdzīga spēka veidolā... ko sēsi, to arī pļausi. Kad mēs izvēlamies rīkoties tā...

9188
12. augustā, 2014
Library_page_521950_544401882299931_1409362903_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Čandra pūdža

Brīdis, kurā katrs no mums un mēs visi kopā varam izdarīt savu pienesumu Latvijas labā

8181
31. janvārī, 2014
Library_page_7700_1280x1024
Pašizziņas prakses

ПОВЕДЕНИЕ ЙОГА

"Если вы решили начать долгий ритрит, выполнять даже небольшую тапасью, не трубите громогласно об этом перед другими.Ради своего же счаст...

2538
20. martā, 2017