Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_japanese-archers-kyudo Square81_10640_554866707896864_2057411988_n
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka šie cilvēki ir “pašrealizējušās personības”. Maslovs atklāja, ka viņi dzīvo ārkārtīgi dažādu, bet tanī pašā laikā ļoti individuālu dzīvi. Pirmajā mirklī likās, ka veiksmīgam uzņēmējam, pazīstamam romānu rakstniekam un slavenam diriģentam nav nekā kopīga. Tomēr Maslovs atklāja, ka, neskatoties uz šo cilvēku atšķirīgo dzīvesveidu, viņi visi bija ļoti mērķtiecīgi un aizrautīgi sava darba darītāji. Katram no viņiem bija savs galvenais mērķis dzīvē.

Noa Vebsters ir teicis, ka panākumi – tā ir vēlamā mērķa veiksmīga sasniegšana. Radoša tiekšanās pēc tāda mērķa, kurš tieši jums ir ļoti svarīgs un izriet no dziļi izjustas nepieciešamības, vēlmēm un dotībām, atnesīs laimi un panākumus. Pēc savas dabas cilvēks ir radība, kurš visu laiku tiecas pēc kāda mērķa. Un tieši tāpēc, ka cilvēks ir radīts tieši tāds, viņš nespēj būt laimīgs, ja nedzīvo saskaņā ar savu iedabu, tas ir, mērķtiecīgi.

Mērķis koncentrē cilvēcisko vajadzību un vēlmju virzītājspēkus, organizē to enerģiju un koncentrē to tāpat, kā saules stars fokusējas lupā. Mērķis ģenerē jaunības enerģiju un piešķir dzīvei jēgu. (..)

 

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Mērķa noteikšana nav vienkārši lietderīga nodarbe, bet absolūti nepieciešams elements veiksmīgai darbībai. Uzvarētāji zina, kurp dzīvē viņi virza savu ceļu. Zaudētāji iet tikai turp, kur viņus sūta vai arī paliek uz vietas. Viņi savu dzīvi pavada, piepildot citu mērķus. Pareizi uzstādītam mērķim ir brīnumaina spēja piepildīties it kā pašam no sevis. Mērķis sakopo spēkus. Fiksējot prātu un caurstrāvojot zemapziņu, mērķis sakoncentrē jūsu spēkus, tas automātiski ietekmē uzvedību, virzot to uz mērķa sasniegšanu. Uzstādītais uzdevums beigu beigās jūsu zemapziņā nostiprināsies tik dziļi, ka tiks pieņemts kā paraugs un darbības plāns, kas galu galā kļūs par visas jūsu dzīves dominanti un tādējādi novedīs jūs pie mērķa sasniegšanas.

 

Pamatojoties uz šo izklāstījumu, piedāvājam jums šādu mērķa uzstādīšanas tehnoloģiju:

 

Pirmkārt, koncentrējieties uz konkrētu mērķi.

Lai nodzīvotu pilnasinīgu dzīvi, jums jāaizpilda bezdibenis starp to, kur jūs atrodaties šobrīd, un to, kur jūs vēlaties nokļūt. Nekoncentrējieties uz bezdibeni. Atslēga tā pārvarēšanai ir tilts, kas jums jāuzceļ. Tilts viegli tiks uzcelts, ja jums būs skaidra vīzija.

Mērķis ir konkrēts vēlamā rezultāta tēls. Viss, kas ir nekonkrēts, neskaidrs un izplūdis, nespēj veikt mērķa organizējošo funkciju. Mērķa noteiktība ir tā īpašība, kas kļūst par domas stimulatoru. Konkrēts mērķis, kas ir fiksēts prātā un ar nolūku īstenoties tajā tiek noturēts, sāk automātiski ietekmēt visas mūsu darbības, lai šo mērķi sasniegtu.

Kad jūs esat savienots ar savu patieso mērķi, un tas dzīvo jūsos, tā realizācijai nepieciešamās darbības notiek kā pēc burvja mājiena.

 

Otrkārt, noformulējiet savu mērķi kā pozitīvu domu.

Eksistē divas alternatīvas motivēšanas stratēģijas. Šīs stratēģijas darbojas dažādos veidos, dažādos virzienos un ar dažādiem rezultātiem. Jūs mērķi varat formulēt gan kā vēlamu, gan kā nevēlamu. Abi šie virzieni ir svarīgi, jo dzīve taču sastāv gan no bīstamām situācijām, gan patīkamām un derīgām lietām. Tomēr ja jums ir tendence izvēlēties vienu no šiem virzieniem, jūsu dzīves aktivitāte tiek orientēta vai nu uz panākumu sasniegšanu, vai arī uz izvairīšanos no neveiksmēm. Motivācijas virziens – tā ir mentāla programma, kam ir ietekme uz visu jūsu dzīvi.

Pārliecinieties, ka jūsu mērķis ir noformulēts kā kaut kas, ko jūs gribat, un nevis kā tas, ko jūs negribat. Piemēram, ja jūs formulējat mērķi kā: “Es negribu uztraukties, ja man kaut kas neizdodas” vai “Es negribu saslimt”, – jūs domājat par to, ko jūs negribat. Bet tad, kad cilvēki domā par negatīvo, tieši tas arī notiek viņu dzīvēs, jo viņi koncentrē uz to uzmanību. Koncentrējieties uz pozitīvo un sev sakiet: “Es vēlos izbaudīt iespēju iemācīties to, kas man pagaidām nepadodas” vai “Es vēlos būt vesels”. Šādi izteikta vēlēšanās ne tikai labāk skan, bet arī pēc būtības pārkārto smadzenes, sagatavojot jūs darbībai. Mērķa izteikšanas veida maiņa uz pretējo ir vienkārša operācija, kas var izmainīt daudz ko.

 

Treškārt, savu mērķi formulējiet tā, lai to būtu iespējams sasniegt neatkarīgi no apkārtējo darbības.

Ja jūsu mērķa realizācija ir atkarīga no kāda cita pūlēm un vēlmēm, jūs varat nonākt bezcerīgā situācijā. Pieņemsim, ka jūsu mērķis skan sekojoši: “Es gribu, lai apkārtējie pārstātu mani kritizēt par manu ārieni”. Šāds formulējums atstāj jūs vājā pozīcijā, jo jūsu mērķa realizācija ir atkarīga no apkārtējiem, un nevis no jums. Taču šo mērķi var formulēt arī savādāk: “Ko es varu darīt, lai patiktu pats sev, neatkarīgi no apkārtējo attieksmes”. Šajā gadījumā tikai jūs atbildat par sava mērķa sasniegšanu. Tas jums piešķirs pārliecību pašam par sevi un iespēju darboties.

 

Ceturtkārt, izdzīvojiet sava mērķa sasniegšanas brīdi.

Iedomājieties, ka jūs jau esat sasniedzis savu uzstādīto mērķi un ieguvis vēlamo rezultātu. Iedomājieties, ka vēlamais jau ir kļuvis par īstenību, un izdzīvojiet to kā dzīvu realitāti, ieejiet tajā.

Konkrēta, detalizēta un dzīva vēlēšanās piepildījuma tēla radīšanai, detaļām bagāta scenārija izstrādāšana, kurā jūs nepastarpināti izdzīvojat šo piepildīšanos, ir galvenais ķēdes posms mērķa izvirzīšanā. Tas ne tikai mobilizēs jūsu centienus, bet ļaus jums jau laicīgi noteikt, vai jūsu vēlmes piepildīšanās dos to, kas jums patiešām ir nepieciešams, un vai ir vērts uz to tiekties.

Ja tas jūsu galvā darbosies kā aizliegums, tad diez vai šāds mērķis spēs vadīt jūsu darbības dienu no dienas. Tas būs tāds pats jūsu dzīves orientieris kā mirāža svešiniekam, kurš noklīdis tuksnesī.

Ja jūsu iedomātā notikuma sasniegšana jums izraisa negatīvu reakciju, izdaliet to, uz ko tieši šī reakcija ir bijusi. Atgriezieties pie konkrēta mērķa uzstādīšanas, izspēlējiet no jauna visu scenāriju un nomainiet tajā tās daļas, kuras jūsos izsauc noraidošu reakciju. Tad atkal iedomājieties visu no jauna un atkal pārbaudiet savu reakciju uz to, ko esat sasnieguši. Turpiniet mainīt sastāvdaļas un adaptēt rezultātu tik ilgi, kamēr pilnībā sajutīsiet, ka tas ir tieši tas, kas jums ir nepieciešams.

 

Piektkārt, pārbaudiet mērķa sasniegšanas iespējamās sekas.

Pirms jūs sasniedzat reālu rezultātu, ir derīgi padomāt arī par to, kā jūs tālāk ar to dzīvosiet. Kā tās izmaiņas, kas notiks ar jums, ietekmēs tuviniekus, paziņas? Kā var izmainīties attiecības ar viņiem, kādas problēmas var rasties? Jūs varat sagatavoties tam, ko varat paredzēt.

Daudz vienkāršāk taču ir ieviest izmaiņas kostīma piegrieztnē, nekā censties izmainīt kostīmu, kurš ir jau uzšūts. Daudz vienkāršāk ir aizliegt ēkas būvniecību tās projektēšanas stadijā, nekā tad, kad tā tiek celta vai jau ir gatava.

Galvenā mērķa noteikšanas pamatprincipam jābūt – ja lēmums pieprasa no jums iekšējus spēkus, bet rezultāts nesniedz baudu, tad acīmredzot jūs cenšaties mainīt lietu dabisko gaitu. Bet tas draud ar neveiksmi. Ja jūs uzdodat sev jautājumus un sajūtat mieru, tas nozīmē, ka pieņemat lēmumu, kas balstīts uz lietu patieso stāvokli. Tādā gadījumā rezultāts būs tāds, kāds jums ir nepieciešams.

 

Sestkārt, nostipriniet jūsu mērķi zemapziņā.

Tad, kad jūs esat uzstādījuši galveno konkrēto mērķi, tas ir jāieved un jānostiprina zemapziņā līdz pat “kaulu smadzenēm”.

Psiholoģiskais princips, pamatojoties uz kuru jūsu formulētais mērķis iesakņojas zemapziņā, ir pašiedvesma. Iedvesma tiek virzīta uz jūtām, un tās galvenais instruments ir atkārtošana. Katru vakaru pirms gulētiešanas, aizverot acis, vērojiet savā iztēlē sasnieguma ainu tādu, kādu jūs vēlaties to redzēt. Vizualizējiet jūsu panākumus. Palieliniet tās izmērus un spilgtumu, pievienojiet dzīvīgas krāsas, izveidojiet trīsdimensiju un dinamisku tēlu. Ieraugiet, kā no tā sāk izplatīties pulsējoša gaisma. Ievērojiet, ka katru reizi tas arvien vairāk piesaista jūsu uzmanību. Bagātiniet sasniegumu tēlu ar saviļņojošu mūziku. Papildiniet to ar pilnīgu skanējumu. Sadzirdiet spēcīgas, cerību pilnas skaņas, kas kļūst par jūsu dopingu, kas iepludina jūsos jaunus spēkus turpmākām darbībām. Lai tas iedvesmo jūs, rada entuziasmu. Priecājieties par to. Apzinieties, cik daudz laba tas atnesīs. Iedomājieties, ka viss ir iespējams. Pamodiniet sevī spēcīgu tieksmi sasniegt rezultātu, saslimstiet ar entuziasmu, atkal no jauna aizdomājieties par saviem centieniem. Fokusējiet uz tiem visu savu uzmanību. Pastipriniet to ar ticību panākumiem. Lai tā kļūst par jūsu uzmācīgo ideju.

Zemapziņa ir līdzīga magnētam. Kad tā ir koncentrēta uz precīzu mērķi, tajā parādās tendence pievilkt visu nepieciešamo, lai mērķis izrādītos sasniedzams: vērtīgas zināšanas, vajadzīgos cilvēkus, nozīmīgus gadījumus, pareizus lēmumus…

Iepriekš aprakstītā tehnoloģija jums ļaus koncentrēt visu savu uzmanību, spēkus un enerģiju, lai sasniegtu uzstādīto mērķi, un palīdzēs jums izpausties no pašas labākās puses.

Izmantojot šo tehnoloģiju, jūs pamanīsiet, kā informācija, kas attiecas uz jūsu dzīves mērķi, sāk iekļūt jūsu redzes laukā. Jūsu priekšā sāks atvērties iespējas, kuras novedīs jūs pie tā sasniegšanas.

Ir zināms, ka ar prātu fiksēta ideja, kas ir nostiprinājusies tajā kā vēlme, iekustina enerģiju, kuru nav iespējams uzvarēt. Izsakot vēlēšanos, jūsu domas pāriet pāri redzamās realitātes robežai. Jūs iekļūstat savas esības dziļākajās sfērās.

Doma ir pati organizētākā enerģijas forma. Tā it kā magnetizē jūsu personību un piesaista notikumus, kas ir harmonijā ar jūsu ideju dabu. Zinātnē šī parādība pazīstama kā energo-informatīvā rezonanse. Praktikā – kā pievilkšanas likums, pateicoties kuram, panākumi pievelk panākumus.

Tā saucamā “noķeršana lidojumā” vai “priekšnojauta”, kas jums saka priekšā lēmuma izstrādes vai darbības izvēles brīdī un nav pārāk loģiska vai uz pierādījumiem balstīta, ir jūsu prāta reģistrētās domu plūsmas rezultāts.

Energo-informatīvās rezonanses un pievilkšanās likuma principi, pateicoties kuriem līdzīgs pievelk līdzīgu, izskaidro pozitīvās domāšanas un sākotnējas mērķa uzstādīšanas svarīgumu. Ja prātam ir tieksme no ētera pievilkt tās domu vibrācijas, kuras atrodas harmonijā ar tām jūsu prāta domām, kas ir pārsvarā, tad ir viegli saprast, kāpēc pozitīvs prāts, kurš ir mērķēts uz veiksmi un kuram piemīt pārliecība par sevi, ir spēks, kas pievilks idejas, kurās valda doma par panākumiem.

 

No O.I.Ždanova grāmatas “10000 dienas. Dzīves menedžments”

 

* Avots: http://psifactor.info/ed/mysl-samaya-vysokoorganizovannaya-forma-energii.htm

* No krievu valodas tulkoja Ingūna Paupe

* Korektore: Liene Lāce

 

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_wild-865296_1280
Prāts & psiholoģija

Izvairieties no ziņām

Ziņas prātam ir kā cukurs ķermenim Mēs esam tik labi informēti un tomēr zinām tik maz. Kādēļ tā? Tādēļ, ka pirms 200 gadiem tika izdomāt...

9363
14. aprīlī, 2016
Library_page_alone-2666433_1280_1_
Ķermenis & veselība

Slimība palīdz mums iegūt vēlamo

Daži psihoterapeiti uzskata, ka gandrīz visu saslimšanu pamatā ir psiholoģisks iemesls. Tomēr klasiskā medicīna oficiāli atzīst septiņas ...

14623
12. janvārī, 2016
Library_page_is_this_how_you_see_me-1429508
Prāts & psiholoģija

Prasme sadzirdēt savas vēlmes

Bieži runāju par to, "Kā izprast savas patiesās vēlmes", jo šī tēma ir izrādījusies par vienu no tām, kas cilvēkus interesē visvairāk, st...

11432
22. martā, 2016
Library_page_8377860-r3l8t8d-1000-7
Prāts & psiholoģija

32 atklājumi 32 gados

Ir brīži, kad sakrājas tik daudz jautājumu, ka tiem kaut kādā veidā ir jāļauj parādīties dienas gaismā. Rakstniece, žurnāliste, blogere u...

8313
13. martā, 2016
Library_page_face
Prāts & psiholoģija

Pieci muļķības likumi

Pazīstama ekonomista raksts par to, kādēļ idioti ir tik bīstami un vai ir iespējams ar viņiem cīnīties. Itāļu vēsturnieks-ekonomists Kar...

11853
5. janvārī, 2016
Library_page_d9jdoptcm0g
Ķermenis & veselība

Iemācīties ieklausīties savā ķermenī

 „Visas slimības sākas galvā”. Tieši mūsu domas ir spējīgas vadīt tik sarežģītu sistēmu kā cilvēka organisms. Lai iemācītos valdīt pār s...

10746
11. decembrī, 2015
Library_page_12040762_m
Prāts & psiholoģija

Mācība par dziedinošo domu spēku

Luīze Heja mums atgādina, ka mēs paši esam atbildīgi par visiem notikumiem savā dzīvē - vislabākajiem un vissliktākajiem. Katra mūsu doma...

9714
21. novembrī, 2015
Library_page_img_1272
Prāts & psiholoģija

8 jautājumi, kas mainīs tavu dzīvi

„Manis teiktais varbūt nemainīs tavas domas, bet nekad nav par vēlu, vai, kā manā gadījumā, pārāk agri, lai kļūtu, kas tu vēlies būt. Tam...

10585
22. aprīlī, 2015
Library_page_1238860_543114525762000_854984976_n
Ķermenis & veselība

Zemapziņa tic tam, ko jūs sakāt

Esmu sapratusi, ka lielākā daļa cilvēku nemaz nevēlas dzirdēt labas ziņas. Viņiem patīk sliktās, jo tās dod iespēju pažēloties par dzīvi....

19570
24. martā, 2015
Library_page_8379310-r3l8t8d-1000-11
Prāts & psiholoģija

Viktors Frankls - tiem, kuri zaudējuši dzīves jēgu

Viktors Frankls - slavenais austriešu ārsts-psihoterapeits, psihologs un filozofs, pabijis Osvencimā. Piedāvājam nodaļu no viņa grāmatas ...

11289
13. janvārī, 2015
Library_page_gunes
Prāts & psiholoģija

10 lietas, ko tu piedzīvosi, kad sāksi izbaudīt vienatni

Ir cilvēki, kas domā, ka “būt vienam” ir slikti. Tas nozīmē, ka esi nesabiedrisks vai nevēlams, un neviena no šīm pozīcijām netiek uzskat...

8751
16. decembrī, 2014
Library_page_travel_0009
Prāts & psiholoģija

7 psiholoģijas likumi, kas spēj izmainīt jūsu pasaules uzskatu

Vienkārši, bet ļoti efektīvi  psiholoģijas likumi, spējīgi apgriezt kājām gaisā jūsu pasaules uztveri! Psiholoģijas likumi, kuri var pad...

25306
30. novembrī, 2014
Library_page_overworked
Prāts & psiholoģija

Kāpēc mēs visi esam tik aizņemti?

Eimija Raupa (rakstniece, akupunktūriste, herbāliste un sieviešu veselības un auglības eksperte) raksta izdevumā „The Huffington Post” 20...

6469
24. novembrī, 2014
Library_page_original
Prāts & psiholoģija

Возможно ли быть всегда счастливым?

Отсутствие энергии – это первый признак приближающихся несчастий и болезней. В Аюрведе говорится, что если человек продвигается в духовно...

5463
2. novembrī, 2014
Library_page_10325712_662210477185737_6215411496030530408_n
Prāts & psiholoģija

Ja šķiet, ka viss iet greizi, vienkārši atcerieties šīs 8 lietas

„Es sēžu uz savas slimnīcas gultas, gaidot abu krūšu noņemšanu. Bet dīvainā kārtā es jūtos laimīga. Līdz šim man nebija problēmu ar vesel...

9044
22. oktobrī, 2014
Library_page_1-2
Prāts & psiholoģija

Vēlēšanos veikals

Visuma nomalē atrodas kāds veikaliņš. Izkārtnes tam sen jau nav – to kādreiz aiznesa kāda viesuļvētra, bet jaunu izkārtni saimnieks nelik...

5246
19. augustā, 2014
Library_page_original-5
Prāts & psiholoģija

Sāpes no tuvākas iepazīšanās ar sevi

Kā mēs kļūstam ar kādu pietiekami tuvi, tad viņa sabiedrībā mēs neizbēgami noņemam visas maskas un sociālās lomas. Viņš pamazām uzzina mū...

5410
8. augustā, 2014
Library_page_315400_4051152993680_1122618631_n
Prāts & psiholoģija

15 iemesli, kāpēc sākt sekot savam sapnim jau šodien

Kādu dienu visa Jūsu dzīve nozibsnīs gar Jūsu acīm. Pārliecinieties, ka tā būs skatīšanās vērta /autors nezināms/. Vai Tev ir sapnis? Vē...

5131
31. jūlijā, 2014
Library_page_308511_542176242501837_471737872_n
Ķermenis & veselība

рАковая жизнь или психосоматика онкологии

Сегодня есть много «официальных» теорий возникновения рака. В них описываются влияния вирусов, мутаций и канцерогенов как пускового факто...

5096
28. jūlijā, 2014
Library_page_bicycle-1822528_1280
Prāts & psiholoģija

Проблема как тоник для эго

«Эго не чувствует себя хорошо, легко, ему не достаточно 
холмиков, оно хочет горы. Даже если это страдание, это не
 должен быть холмик, э...

4037
3. februārī, 2012
Library_page_1-2
Prāts & psiholoģija

Магазин желаний

На задворках Вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было - ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин не стал ...

4528
15. septembrī, 2014