Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_5486318_original_1386126407.jpg Square81_10640_554866707896864_2057411988_n
Pašizziņas prakses

Lielvārdes josla

(kādas vācu mistiķes lasījums)

Lasījums notika izsekojot jostā zīmi pēc zīmes. Rasmas Rozītes tulkojums no skaņu ieraksta. Red.

Josta sākas ar kosmosu, ar planētām, planētu dziesmām un melodijām, ar dievišķo piramīdu uz augšu un leju. Augšējai piramīdai vienmēr ir zvaigzne. Tā ir spēcīga kosmiskās enerģijas pulsēšanas zīme, pulsi, kas staro uz zemi.

Nākamā arī ir kosmiska zīme, bet ne piramidālā formā, lešķēlumi ir zemāk, augšā un apakšā trūkst piramīdas.

šīs ir tīras kosmiskas vibrācijas, sfēru mūzika, visu planētu un sauļu skaņas.

Te atkal lielas planētas izstaro savu informāciju. Tās virpuļo kā krusti ap sevi. Šīs ir savienojumu vietas.

Tālāk turpinās kosmiskā informācija, šīs te ir dažādās plāksnēs, dažādās dimensijas: „Mana Tēva mājā ir daudz dzīvokļu.”

Visa josta ir pilnīgi kosmisks vēstījums.

Nākamā ir mūsu saules sistēmas informācija. Tātad ne tikai lielā kosmosa, pasaules telpas. Tagad mēs nonākam mūsu saules sistēmā.

Te ir septiņas planētas. Šeit atrodas informācija par septiņām čakrām, septiņām dienām, par grāmatu ar septiņiem zīmogiem. Šis ir RNS un DNS septiņnieka šūnu kods. Seit ir visa RNS un DNS programma. Tātad cilvēces ģenētiskais kods.

Šis ir kosmisko spēku enerģijas formas. Tātad dievu spēks. Tajā ietīti sauļu virpuļi.

Šeit četras svastikas. Tie ir četri elementi. Debesis netiek rādītas, tikai solārais spēks, no kā lielā ātrumā cēlusies visa radība.

Debesis ir šajā un augšējā piramīdā. Tā ir akāša jeb debesis. Tas rādās tikai kā virpulis jeb pakāpieni.

Šeit sākas citāds kosmisks vēstījums. Piramīdai ir virsotnīte. šeit slīps krustiņš.

Šie ir pilnīgie savienojumi, kas rāda, ka dvēselei ir savienojums ar visu pasaules telpu, līdz debesīm, līdz Dievam.

Viss pārējais ir bezgalīgi daudz planētas, kas ietekmē mūsu zemi, mūsu universu, bet kuŗas mēs vēl nepazīstam. To sauc par eņģeļu dziesmu.

Ši zīme, zirga galva pa labi un kreisi, redzama bieži. Tas nozīmē cilvēks un Dievs ir viens. No šīs zīmes radās krusts, tao.

Šīs ir jūsu senču dziesmas. Šis ir jūsu stāstījums, no kurienes jūs nākat. Jūs neesat eiropiska tauta. Jūs esat ilgi dzīvojuši Indijā, tātad Āzijā. Jūs esat gan āriska grupa, bet jums nav nekāda sakara ar āriešiem.

Jūsu vēsture ir līdzīga vēdām. Šī josta ir jūsu grāmata. Šī ir jūsu programma.

Latvijai bija jāiet krustā. Līvzeme. Zilbe li nozīmē debesu tauta.

Jums bija pieejamas visas debesu zināšanas. Šī ir eņģeļu zīme. Tas rāda, ka eņģeļi ar jums tikās. Jūs bijāt tik svēta tauta, ka jūsu senči bija spējīgi sazināties ar eņģeļiem.

Eņģeļi paši jums mācīja mīlestību, brālību un žēlsirdību. Šie bija jūsu trīs lielie spēki.

Jūsu tauta agrāk ir dzīvojusi augstos kalnos. No turienes jūs esat nonākuši lejā jeb tikuši novesti lejā.

Šī piramīda apakšā ir pildīta ar zinībām. Augšā ir virsotnīte. Virsotnīte pievelk kosmiskos spēkus.

Jūs nākat no sniegiem bagātas zemes. Kalnājā, kurā jūs dzīvojāt, ir bijis ļoti daudz sniega. Tas nozīmē daudz enerģijas.

Turpinās savienojums ar kosmosu. Atkārtojas kosmiskais krusts. Atkārtojas enerģiju, staru un zināšanu uztveršana.

Jums ir daudz kopīga ar inkiem, ar zemi vidienē, ar seno zemi.

Šeit redzam, ka jums bijuši arī atlantiskie spēki, tāpat kā inkiem.

Te piramīda uz leju. Šeit atrodas jūsu mistērijas, mistēriju spēles, kādas jums bija. Šie ir iniciāciju pakāpieni: Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Eņģeļi atnesa jums trīs iniciācijas. Šie ir pakāpieni, kuri jums jāiet. Tam visam būtu jābūt vecajās dziesmās.

Jostai ir daudz kopīga ar Meksiku vai indiānisko. Tā bija viena tauta, kas sadalījās. Tā nesaucās indiāņi.

Šīs visas ir Sīriusa zīmes. Sīrius bija jūsu saule, kad jūs dzīvojāt savā iepriekšējā zemē. Jums jāpēta Sīrius. Sīriusam ir divas saules. Jūs saņēmāt gaismu no Sīrius. Ja jūs varētu noteikt, kur toreiz bija Sīrius, jūs uzzinātu, kur atradās jūsu zeme. Sīrius bija jūsu saule un jūs saņēmāt daudz spēka no Sīrius.

Kas izprata Trīsvienību un saņēma iniciāciju Garā, Dēlā un Tēvā, tas tika iesvaidīts kosmiskajos noslēpumos un sasniedza augstu apziņu, kurā Tēvs, Dēls un Gars ir viens.

Šeit pie jums jau ir pieteikts Kristus. Jūsu informācija bija, ka Kristus nāks no Sīrius.

Arvien vēl kosmiskā informācija bija, ka Kristus nāks no Sīrius. Šeit četras, te divas svastikas.

Saule ir pagriezusies. Jūs esat nonākuši citā saules lokā. Ir noticis kas kosmisks, kāda katastrofa, kuras dēļ saule ieņēmusi citu vietu. Jūs esat dabūjuši citu sauli Sīriusa vietā.

Enerģijas ir samazinājušās. Jums palikuši vairs divi lieli spēki. Sākuma kosmiskās zināšanas nav vairs saglabājušās. Kāds kosmisks notikums ir sadalījis jūsu tautu. Kaut kur uz zemes ir jābūt tautai, kuŗai ir līdzīgas zināšanas kā jums un kas pieder pie jums. Jūs tikāt dalīti un jums palika vairs tikai divi lieli spēki. Tautas otrā daļa paņēma pārējo līdz.

Kosmiskās zināšanas arvien atkārtojas. Jūs vienmēr ticējāt Dievam un Viņš jums palīdzēja. Eņģeļi arvien vēl jūs apmeklēja. Jūsu priesteŗi arvien saņēma zināšanas no sfērām un planētām. Jūs bijāt ļoti svēta tauta.

Tagad parādās interesanta zīme. Šis ir meandrs. Meandra cilpas ir tikai grieķiem, inkiem un tautām vidienē. Indiju valdīja grieķu ķēniņš Minilos. Meandra spēks toreiz sniedzās tālu līdz Āzijai.

Jūs esat atgriezušies atkal atpakaļ Āzijā, no kurienes jūs nācāt. Nezinu, kādēļ jūs esat tā pārbīdīti. Jūs valdīja ķēniņš, kas nāca no Meandra zemes.

Te ir tādas pašas zīmes kā tur, tikai aizzīmogotas.

Tagad jūs pēkšņi esat nonākuši mežiem bagātā vidē, ar ļoti daudz zvēriem. Tas droši vien arī parādās jūsu dziesmās. Šo notikumu izraisīja kādas lielas zvaigznes parādīšanās. Tai jūs sekojāt un nonācāt šai zemē. Šīs ir četras atslēgas. Enerģijas ir saistītas ar lielo zvaigzni. Šī zvaigzne noteica jūsu dzīvi un jūs vadījāties pēc tās.

Jūs nākat no Ziemeļindijas. Tagad pie jums parādās zirgu upuri. Zirgs bija vissvētākais dzīvnieks. Zirgu upurēt jums bija briesmīgi. Zirgs vēl šodien pie jums ir svēts. Zirgus upurēja, lai novērstu likteni. To darīja tikai Ziemeļindijā.

Šeit teikts, ka jums bija lieli priesteŗi, kas prata lasīt kosmiskos spēkus. Jums ir bijušas ļoti augstas mistērijas un lieli priesteŗi.

Šeit vairāk F, te T ar roku. Tie ir dievi. Te parādījušies arī dievi, ne tikai eņģeļi. Tātad astronauti no debesim.

Vai redzat starpību? Viss ir līdzīgs un tomēr citāds. Arī piramīdas vienmēr atšķiras. Viena augstāka, otra mazāka, šī vairāk aizpildīta.

Šeit teikts, ka jūs spējāt grozīt likteni ar gaismām un skaņām. Jūsu viedie dzirdēja dievišķas lietas. Jums bija ļoti augsti attīstīta garīgā astronomija un astroloģija.

Līdz šejienei vēl ne reizi kosmiskā informācija nav pārtrūkusi.

Tagad parādās pavisam jauna, līdz šim neredzēta zīme. Jūs esat kļuvusi par tautu, kuŗai savas mistērijas bija jāslēpj. Tagad ir ļoti daudz slepenu zinību, slepenas skolas. Viss iegājis slepenās svētnīcās. Radās slepenās brālības. Redzat šeit tiltiņu? Jūsu liktenis bija ļoti smags. Citas lielas tautas jūs verdzināja. Tam arī jābūt jūsu dziesmās. Jūs sevi nekad neesat zaudējuši. Jūs neesat zaudējuši nedz savu Dievu, nedz savus eņģeļus, nedz savas zināšanas. Nevienā dalīšanā jūs neesat zaudējuši savas patiesās, svētās zināšanas.

Šeit atkal sfēru skaņas, planētu informācija.

Tagad parādās pavisam svešs musturs. Šis ir neiedomājams enerģijas, spēka režģis. Jums toreiz bija visspēcīgākais enerģijas režģis uz zemes. Šis ir ļoti, ļoti augsts enerģijas tīkls! Jūs varējāt tikties ne tikai ar dieviem un eņģeļiem, bet jūsu zemē bija arī enerģijas vietas, kuŗās atradās stupas, obeliski, tempļi, ar ko jūs varējāt pievilkt kosmiskos spēkus.

Šīs ir koku zīmes. Jums ir bijuši lieli, svēti koki. Jūs arī piedalījāties, kad pasaules osis Etrasils atdeva zemei visu apziņu.

Baltā ir kosmiskā, sarkanā zemes informācija. Jums ir bijis ārkārtīgi spēcīgs enerģijas režģis! Un tas arī vēl šodien eksistē jūsu zemē.

Šīs piramīdas ir aizpildītas. Tās ir pilnīgi izmainījušās. Šai piramīdai ir jau krustā sišanas zīme. Piramīdas ir pilnas ar viediem cilvēkiem. Tajā laikā ir radušies lieli svēti centri. Zināšanas un svētie centri arī vēl šodien atrodas jūsu zemē, arī ja jūs to vairs nezināt.

Redzat, šī zīme ir M. Te Dievišķā māte jums dāvājusi lielu atklāsmi. Kad jūs kļuvāt kristieši Marijai droši vien pie jums bija dziļa nozīme. Jūs esat mātes tauta. Tam ir jābūt jūsu dziesmās. Jau Lemūrijas, Mū Laikmeta beigās jūs bijāt tauta. Tātad bezgala sena tauta.

Kosmiskās zināšanas neizzūd. Līdz šim tās arvien vēl redzamas. Sfēru dziesmas, spēki, dziedināšanas spējas un zināšanas, viss ir jūsu tautā. Eņģeļi paši jums mācīja ārstniecību.

Savienojums ar debesīm paliek, tas nemainās. Cilvēki un dievi ir vienoti, viņi nešķiŗas.

Šeit ir saules vārti, caur kuŗiem jūs esat gājuši. Tāpat kā Tihuanakā, Meksikā. Šie ir lielie saules vārti. Šeit zināšanas nākušas vēl no saules pašas. Gajatri mantras pirmatnējā forma ir tikusi pie jums dziedāta. Jūsu senajās svētajās dziesmās ir apdziedāta saule. Jūs esat gājuši caur saules vārtiem. Jums bija pieejamas dievu un eņģeļu zināšanas, ar tām jūs varējāt nokļūt visur, kur gribējāt. Šie ir saules vārti, un tie te ir mēness vārti. Jūs lietojāt saules un mēness vārtus kosmiskai informācijai. Kā Stonhendžā un Karnakā.

Nezinātājam daudz kas varētu izskatīties vienāds, bet viss ir citāds.

Šis ir kādas svētas pilsētas plāns, svētās pilsētas Šambalas zīme. Vai nu jūsu tautai bija priesteri no Šambalas vai arī jūs bijāt daļa no Šambalas tautām. Šambalā uzturējās tikai dievi, priesteri un svētie.

Kosmiskie spēki paliek. Jūsu dievi, eņģeļi un priesteŗi paliek. Jūs varējāt lasīt orākulu. Šī ir Dieva acs.

Šeit ir lielā kosmiskā katastrofa. Milzīgā planēta nes ko pavisam jaunu arī lielajā enerģijas režģī.

Šī ir OMO zīme. OMO ir slepenā zīme nākamam Kristum, kosmiskajam Kristum. Šeit ir krusts. Šī ir jau zvaigžņu informācija uz zemes ar kosmiskā Kristus zīmi. Šeit jūsu tempļu pilsētas jau celtas krusta zīmē. Tām apkārt enerģijas žogs. Jūsu kosmiskās zināšanas ir sargātas.

Tagad parādās Dieva apziņa, planetārā un kosmiskā apziņa zudusi. Piramīda ir liela un aizpildīta, tāda kā Meksikā. Šeit pakāpieni uz augšu. Šajā piramīdā ir sešas mistēriju vietas. Seši ir karmas zīme. Cilvēki izprata karmu un dzīvoja dievišķās inkarnācijas zīmē. Zināšanas tagad iet pa Dieva kāpnēm. Vēstījumi kļūst citādi. Kāpnes iet pa citiem enerģiju laukiem.

Šeit jūs nosaka āriešu tautas. Uz zemes ir jauns sakārtojums, ko izraisījušas zvaigznes, kas pēkšņi parādījušās. Jums jau bija zināmas deviņas planētas, ne tikai septiņas, un tagad mēs atkal nonākam pie deviņām. Dievišķie astronauti jūs bieži apmeklē. Zvaigznes jūs vēl arvien nosaka.

Kas šos rakstus prot lasīt, tas ir svēts. Šī josta ir jūsu svētā grāmata. Šajā te zīmē jūs uzvarēsit. Redzat, šeit viss tiecas uz debesīm. Jūsu liktenis nekad nebūs zemes, bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis. Ja jūs paliksit pie sava Dieva, Viņš jūs vienmēr uzklausīs, jo liekas, ka Viņš jūs bezgala mīlē.

Jūsu tauta nav sākusies dzīvnieciskajā, bet jau ļoti sirmā senatnē jums bija ļoti augsta attīstības pakāpe. Agrāk šo jostu nēsāja tikai priesteŗi, jo tie ir Svētie Raksti. To nēsāja šādā veidā: priekšā mezglu un tad pāri. „Apjožoties, jo jūs esat mani.” Priesteŗiem bija gaŗi balti tērpi, apkārt josta, un tad vēl bija trīsstūrains lakatiņš.

Jūs esat svēta tauta. Eņģeļi jūs mācīja. Jums bija rišiji. Agrāk tā ir bijusi milzīga tauta un tai bijis sakars ar Šambalu.

Šī josta ir tīri enerģijas raksti un tā ir bezgalīgi veca.

ps. http://zagarins.net/jg/jg173/JG173_Lielvardes-josta.htm

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_girl-waiting-for-lovers
Pašizziņas prakses

Joga dvēselei

JOGA DVĒSELEI – tie ir nelieli, bet ļoti nozīmīgi vingrinājumi, kurus esmu apkopojusi, balstoties uz Eriksona koučingu un geštaltterapiju...

10084
17. decembrī, 2015
Library_page_screen_shot_2017-12-20_at_18.12.43
Pašizziņas prakses

10 būtiski atmošanās principi

Šajā nelielajā sarakstā esmu apkopojis dažus no svarīgākajiem pamatprincipiem, ko mācu savos semināros un dziedināšanās. Šis ir sākums. I...

16492
20. decembrī, 2017
Library_page_hk09bije0cc
Pašizziņas prakses

Kā nomainīt savas dzīves "filmiņu"

Domā, ka viss, kas notiek tavā dzīvē, jau sen ir izlemts debesīs, un tu to nekādi nespēj ietekmēt? Pazīstamais transerfinga realitātes te...

23411
15. februārī, 2016
1
Library_page_michael-shainblum_5-940x726
Pašizziņas prakses

Kāpēc esmu šeit?

/ 5 jautājumi, ko sev uzdot / Vai kādreiz esat domājis, kāpēc esat šeit? Kāda varētu būt jēga mosties katru rītu? Daļa no jūsu mērķa šei...

8543
26. novembrī, 2015
Library_page_photodune-7673995-beautiful-little-girl-enjoying-nature-s
Ķermenis & veselība

Visīsākais ceļš, lai uzlabotu veselību

No zinātniskā viedokļa veselība ir labākais no iespējamajiem stāvokļiem; optimālais, jeb -dzīvotspēja ar pozitīvu emocionālo tonusu. Fizi...

9356
11. septembrī, 2015
Library_page_original
Pašizziņas prakses

Vai iespējams vienmēr būt laimīgam?

Enerģijas trūkums – tā ir tuvojošos nelaimju un slimību pirmā pazīme. Ajūrvēdā teikts, ja cilvēks attīstās garīgajā dzīvē, tam jābūt redz...

9248
31. augustā, 2015
Library_page_image
Pašizziņas prakses

Es nepārtraukti daru, ko spēju, lai mācītos no katras pieredzes

Lai gan, manuprāt, mēs sliecamies koncentrēties tikai uz pozitīvo, tieši negatīvā pieredze ir tā, kas mums tiešām var palīdzēt. Mums tika...

6679
1. augustā, 2015
Library_page_11096611_848279421912174_7753644055807266370_n
Pašizziņas prakses

Sauciens no Viņas Puses

Kā saka mans sens draugs: "Dzīve ir iekārtota tā, ka vienā brīdī ir garlaicīgi, citā – bailīgi". Kaut kādā ziņā cilvēka dzīvi var salīdzi...

8054
1. maijā, 2015
Library_page_1238860_543114525762000_854984976_n
Ķermenis & veselība

Zemapziņa tic tam, ko jūs sakāt

Esmu sapratusi, ka lielākā daļa cilvēku nemaz nevēlas dzirdēt labas ziņas. Viņiem patīk sliktās, jo tās dod iespēju pažēloties par dzīvi....

23865
24. martā, 2015
Library_page_8380060-r3l8t8d-1000-15
Pašizziņas prakses

Pašpietiekamības manifests

... Es esmu atbildīgs par to, lai nepieņemtu to, kas mani ievaino. Es esmu atbildīgs par to, lai aizsargātos no tiem, kuri man kaitē. E...

10738
4. martā, 2015
Library_page_9-lies-tricked
Pašizziņas prakses

10 mīti, kam esam noticējuši

Ir laiks iemācīties ko jaunu, atmaskojot kā nepatiesus desmit apgalvojumus, ko vienmēr esam uzskatījuši par patiesiem.   1. Būt vienam n...

11034
7. februārī, 2015
Library_page_dog-sunset
Pašizziņas prakses

Garīgās mācības, ko var mācīties no suņiem

Vai esi kādreiz apjautis, ka Dievs (God) angļu valodā, lasot no otras puses, nozīmē Suns (Dog)? Suņi un vairums citu mājdzīvnieku spēj sa...

8723
17. janvārī, 2015
Library_page_guna_alex-namaste
Pašizziņas prakses

Mīlestības mācība - Tantra

Leģendas vēsta, ka tantriķu saieti vienmēr ir bijuši slepeni - kādā norunātā vietā ieradās cilvēki, veica tantriskas prakses, meditēja, b...

10017
5. novembrī, 2014
1
Library_page_10325712_662210477185737_6215411496030530408_n
Prāts & psiholoģija

Ja šķiet, ka viss iet greizi, vienkārši atcerieties šīs 8 lietas

„Es sēžu uz savas slimnīcas gultas, gaidot abu krūšu noņemšanu. Bet dīvainā kārtā es jūtos laimīga. Līdz šim man nebija problēmu ar vesel...

12653
22. oktobrī, 2014
Library_page_10305607_670444099695708_7098990710418436197_n
Pašizziņas prakses

Ošo: Visums ir mūsos

Visums pastāv kā nepārtrauktība; tas ir intermitējošs fenomens. Mēs esam šeit, jo visums bija tāds, lai mēs varētu te būt. Visa pagātne b...

8786
13. oktobrī, 2014
Library_page_g2hhphmarlk
Pašizziņas prakses

Холодинамика — городской шаманизм

Холодинамика — это направление трансперсональной психологии, возникшее на стыке работ К.Юнга и квантовой физики в 70-х годах 20-го века...

7952
8. oktobrī, 2014
Library_page_282631_2113735435651_1013634033_32377860_3528368_n
Pašizziņas prakses

Kā mēs zaudējam un kā iegūstam enerģiju visos ķermeņa līmeņos

Parasti, kad domājam par enerģiju, mēs domājam par savu fizisko ķermeņi, bet kā tad ar mentālo, ēterisko, astrālo ķermeni? Kā  mēs paši z...

11299
25. augustā, 2014
Library_page_5486318_original_1386126407.jpg
Pašizziņas prakses

Lielvārdes josla

(kādas vācu mistiķes lasījums) Lasījums notika izsekojot jostā zīmi pēc zīmes. Rasmas Rozītes tulkojums no skaņu ieraksta. Red. Josta s...

7960
5. martā, 2014
Library_page_1551674_490284257747534_25904417_n
Pašizziņas prakses

Septiņi Visuma likumi

Ja esat nolēmuši nopietni nodarboties ar garīgo attīstību, jums vajag saprast un pieņemt dažus Visuma likumus. “Kāpēc tie ir vajadzīgi?”...

17385
5. februārī, 2014
Library_page_sunset-3134238_1280
Pašizziņas prakses

Bailes no vientulības

Cilvēki baidās no vientulības. Neviens negrib būt vientuļš, visi grib piederēt pūlim - ne tikai vienam baram, bet daudzām kopībām. Cilvēk...

7900
8. novembrī, 2012
Library_page_bicycle-1822528_1280
Prāts & psiholoģija

Проблема как тоник для эго

«Эго не чувствует себя хорошо, легко, ему не достаточно 
холмиков, оно хочет горы. Даже если это страдание, это не
 должен быть холмик, э...

6299
3. februārī, 2012