Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_481163_332437576804690_286499581398490_894770_1731672218_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Karmas likums

Katra rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums līdzīga spēka veidolā... ko sēsi, to arī pļausi. Kad mēs izvēlamies rīkoties tā, lai vairotu laimi un veiksmi citiem, mūsu karma dod laimes un veiksmes augļus. Karma ir mūžīgais cilvēka brīvības apliecinājums… Mūsu domas, vārdi un darbi ir pavedieni tīklā, ko mēs aužam ap sevi.
Svami Vivekananda

Trešais garīgais veiksmes likums ir Karmas Likums. “Karma” ir gan pati rīcība, gan tās sekas; tā reizē ir cēlonis un sekas, jo ikviena rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums tādā pašā veidā, kādu paši to esam radījuši. Karmas Likumā nav nekā jauna. Ikviens reiz būs dzirdējis parunu "ko sēsi, to pļausi". Tas ir acīmredzami, ka, ja mēs gribam būt laimīgi, mums jāiemācās stādīt laimes asnus. Karma nozīmē apzinātu izvēli.

Patiesībā, mēs pastāvīgi izdarām izvēli. Katrā savas esības brīdī mēs atrodamies visu iespēju valstībā, kurā mums ir atvērta pieeja bezgalīgi daudz iespējām. Kādu savu izvēli mēs izdarām apzināti, kādu – neapzināti. Karmas Likumu vislabāk var izprast un tā īstenošanu padarīt efektīvāku, sākot apzināties izvēles, kuras ik brīdi izdarām.

Patīk tas mums vai ne, bet viss šajā brīdī notiekošais ir pagātnē izdarītu izvēļu sekas. Diemžēl vairums cilvēku savas izvēles izdara neapzināti un neuztver tās kā kaut ko tādu, ko paši ir izvēlējušies, tomēr tās ir un paliek mūsu izdarītās izvēles. Ja es jūs tagad apvainotu, jūs, visticamāk, izdarītu izvēli justies aizvainots. Ja es izteiktu jums komplimentu, jūs, visticamāk, izdarītu izvēli justies iepriecināts. Bet padomājiet par to: tā ir tikai izvēle.

Es varu apvainot un aizvainot jūs, bet, jūs, varat izdarīt izvēli neapvainoties. Es varu izteikt jums komplimentu, un jūs varat izvēlēties nepieņemt manas uzslavas.

Citiem vārdiem sakot, vairums no mums, neskatoties uz to, ka mēs nemitīgi izdarām izvēles - pārvēršas par nosacījumu refleksu kopumu, kas nepārtraukti ieslēdzas cilvēku un apstākļu ietekmes rezultātā un kļūst par paredzamu rīcību. Šie nosacītie refleksi ir līdzīgi tiem, kurus atklāja Pavlovs. Pavlovs pierādīja, ka gadījumā, ja sunim dodot kaut ko ēdamu, ikreiz pirms tam pašķindina zvaniņu, tad pavisam drīz suns sāk siekaloties izdzirdējis zvaniņa šķindoņu, jo abi stimuli izrādās savstarpēji saistīti.

Vairums no mums nosacījumu rezultātā iegūst pastāvīgi atkārtojošas paredzamas reakcijas uz stimuliem. Rodas iespaids, ka mūsu reakcijas tiek automātiski cilvēku un apstākļu ieslēgtas, un mēs aizmirstam, ka tās ir tikai izvēles, kuras mēs veicam ikvienā savas esības brīdī. Mēs vienkārši izdarām izvēles, to neapzinoties.

Ja kaut brīdi, atkāpsieties un ar vēsu prātu noraudzīsieties uz izvēlēm, ko izdarāt, tad pateicoties tikai šai vērošanai, jūs pārcelsiet visu šo procesu no neapzināšanās uz apzināšanās valstību. Vērošanas un apzinātas izvēles izdarīšanas process ievērojami paplašinās jūsu iespējas.

Izdarot jebkuru izvēli, uzdodiet sev divus vienkāršus jautājumus. Pirmkārt:”kādas būs manas izvēles sekas?”  dvēselē, jūs, uzreiz zināsiet pareizo atbildi. Un, otrkārt: “vai mana izvēle darīs laimīgu mani pašu un man tuvos cilvēkus?” Ja atbilde ir "jā", droši sekojiet savai izvēlei. Ja atbilde ir "nē", ja šī izvēle var sagādāt ciešanas jums pašam vai kādam citam cilvēkam, jums nevajadzētu pieņemt šādu izvēli. Tas ir pavisam vienkārši.

Starp bezgalīgi daudzajām izvēlēm, ar ko jūs saskarieties ik sekundi, ir tikai viena, kura dāvās laimi jums un apkārtējiem cilvēkiem. Un izdarot šādu vienīgo izvēli, tā parādīsies kā rīcība, kuru sauc par spontānu  pareizu rīcību. Spontāni pareiza rīcība – tā ir pareiza rīcība, pareizā momentā. Tā ir pareiza rīcība uz katru situāciju tieši tad, kad tā ir nepieciešama. Tā ir rīcība, kas piepilda jūs un jebkuru citu, ko šī rīcība ietekmē.

Visumam ir kāds ļoti interesants mehānisms, kas palīdz izdarīt spontāni pareizo izvēli. Šis mehānisms ir saistīts ar jūsu ķermeņa sajūtām. Ķemenis spēj izjust diva veida sajūtas: patīkamās un nepatīkamās. Izdarot apzinātu izvēli, ieklausieties savā ķermenī un pajautājiet tam: "Kas notiks, ja es to izvēlēšos?" Ja ķermenis reaģē ar patīkamām sajūtām, izvēle ir pareiza.

Ja sajūtas ir nepatīkamas, tā nav izvēle, kura ir nepieciešama.

Daži cilvēki šīs patīkamās vai nepatīkamās sajūtas izjūt saules pinuma apvidū, bet vairums- sirds apvidū. Apzināti vadiet savu uzmanību uz sirdi un lūdziet, tai padomu kā jums rīkoties. Pēc tam gaidiet atbildi - fizisku reakciju kādas konkrētas sajūtas formā. Šī sajūta var būt tikko manāma, bet jūsu ķermenis vienmēr atbildēs.

Pareizo atbildi zina tikai sirds. Vairums cilvēku uzskata, ka sirds ir vāja un sentimentāla. Taču tā nav taisnība. Sirdij piemīt intuīcija, sirds ir veselums, tā ir saturiska un ta ir saistīta ar esošo momentu. Sirds nav orientēta uz uzvaru – sakāvi. Sirds ir saistīta ar Visuma datoru- visu iespēju valstību, skaidrām zināšanām un bezgalīgo organizējošo spēku - sirds pamana visu. Dažkārt tas var šķist neracionāli, bet sirds ir nekļūdīgāka un precīzāka nekā jebkuri citi racionālās domāšanas aspekti.

Karmas Likumu jūs jebkurā laikā varat izmantot, lai radītu naudu, labklājību un visus pārējos labumus, kad vien to vēlaties.

Bet, lai tas varētu notikt, jums jāsāk apzināties, ka jūsu nākotne ir atkarīga no izvēlēm, kuras izdarāt katru savas dzīves brīdi. Darot to nepārtraukti jūs pilnībā īstenojat Karmas Likumu. Jo biežāk jūs pacelsiet savas izvēles apzinātā līmenī, jo biežāk jūs īstenosiet spontani pareizo izvēli – kā sev, tā arī cilvēkiem, kas ir ap jums.

***

Ko var sacīt par pagātnes karmu un to kā tā ietekmē jūsu pašreizējo dzīvi? Pastāv trīs veidi ko varat darīt ar savu pagātnes karmu. Pirmkārt, jūs varat samaksāt savus karmiskos parādus. Vairums cilvēku izvēlas tieši šo iespēju - protams, neapzināti. Tāda var būt arī jūsu izvēle. Dažkārt šo parādu atmaksa ir pavadīta ar neskaitāmām ciešanām, bet Karmas Likums paredz, ka Visumā neviens parāds nepaliek neatmaksāts. Visumam ir nevainojama lietvedība, un notiek nemitīga enerģijas apmaiņa “turp-atpakaļ”.

Otrkārt, jūs varat savu karmu padarīt par sev vēlamāku pārdzīvojumu. Šis process ir ļoti interesants, kad atlīdzinot savu karmisko parādu, ikreiz uzdodiet sev jautājumu: "Ko tas man var iemācīt? Kādēļ tā notika, ko Visums ar to grib man pateikt? Kādā veidā šo pieredzi es varu padarīt lietderīgu maniem līdzcilvēkiem?"

Šādi rīkojoties jūs meklējiet labvēlīgas iespējas asnu, un tad sasaistiet šo asnu ar savu dharmu, savas dzīves mērķi, par ko runāsim nodaļā par septīto garīgo veiksmes likumu, un tas palīdzēs jums atrast savai karmai jaunu izpausmi.

Piemēram, ja nodarbojoties ar sportu esat lauzis kāju, jūs varat uzdot sev jautājumu: "Ko man tas var iemācīt? Ko, tādā veidā, Visums grib man pateikt?" Varbūt, vēstījuma mērķis ir, lai jūs saprastu, ka mazliet ir jāpiebremzē un turpmāk jābūt uzmanīgākiem ar savu ķermeni. Un ja jūsu dharma ir iemācīt citiem to, ko zināt, tad uzdodot jautājumu "Kādā veidā es varu šo pieredzi darīt vērtīgu līdzcilvēkiem?", tas var jūs pamudināt dalīties ar citiem šajā pieredzē, uzrakstot grāmatu par to, kā ievērot piesardzību nodarbojoties ar sportu. Varbūt jūs varat izgudrot īpašus apavus vai kāju aizsargus, kas citus pasargātu no līdzīgiem negadījumiem.

Tādā veidā atlīdzinot karmiskos parādus jūs vienlaicīgi pārvērtīsiet “likteņa pagriezienus” priekšrocībā, kas var atnest jums bagātību un gandarījumu. Lūk, ko nozīmē karmas pārveidošana par pozitīvu pārdzīvojumu, jūs patiesībā neatbrīvojieties no savas karmas, bet saņemat iespēju paņemt kādu karmas epizodi un izveidot no tā jaunu, pozitīvu karmu.

Treškārt, savu karmu var pārveidot izejot aiz tās robežām. Veids, kā iziet aiz karmas robežām ir apzināties pauzi, savu Es un Garu. Tas atgādina veļas mazgāšanu strautā. Katru reizi, to darot, jūsu drēbes kļūst mazliet tīrākas. Jūs mazgājat – vai izejiet aiz savas karmas robežām – ieejot pauzē un atkal atgriežoties atpakaļ. Tas, protams,  ir panākams ar meditāciju palīdzību.
Visas darbības kļūst par karmas epizodēm. Kad dzerat kafiju – ta ir karmiska epizode. Šī darbība pamodina atmiņu un atmiņai piemīt spēja vai potenciāls radīt vēlmi. Vēlmes, savukārt, rada darbības. Karma, atmiņas un vēlmes kopā veido jūsu dvēseles programmatūru. Jūsu dvēsele ir apziņas krātuve, kurā glabājas karmas, atmiņu un vēlmju asni. Apzinīgi attiecoties pret šo izpausmju asniem, jūs kļūstat par apzinātu realitātes radītāju. Apzināti izdarot  savas izvēles jūs sākat radīt darbības, kuras  veicina jūsu pašu un apkārtejo cilvēku attīstību. Un tas jau arī ir tas, kas jums jādara.

Kamēr vien karma attīstās - gan jums pašiem, gan jūsu līdzcilvēkiem, tā nesīs laimi un veiksmi.

 

Fragments no Dīpaka Čopras (Deepak Chopra) "Septiņi garīgie veiksmes likumi”

 

*** No krievu valodas tulkoja Lolita Belozerova

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_medita_cija_mi_lesti_ba
Pasaules garīgas tradīcijas

Mīli nepieķeroties

Mīļotais, Atceries: Mīli nepieķeroties; Dod, neprasot pretī; Saņem nepiesavinoties; Uztver neprojicējot; Vēro netiesājot; Fokusēji...

1924
23. augustā, 2020
Library_page_medita_cija
Pašizziņas prakses

Gara Vasara — aktuālie notikumi online

Mēs — Gara Vasara & Mīlestības Misterijas Skola - savu iespēju robežās, vēlamies palīdzēt un atbalstīt ikvienu, kurš lūkojas pēc izau...

1967
18. martā, 2020
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

4796
15. martā, 2018
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

5177
13. jūlijā, 2017
Library_page_dead_man_10
Garīgas terapījas

Nesaprotamais un patiesais nāvē un miršanā

Esot ar mirstošo cilvēku Atpazīt aktīvas miršanas pazīmes un simptomus var būt ļoti noderīgi, kad pavadām draugu, radinieku vai pacientu...

22768
7. novembrī, 2015
Library_page_pranayama
Pasaules garīgas tradīcijas

Šambalas karaļvalsts noslēpumi

Šambala ir sanskrita vārds un nozīmē “miera vieta” vai “klusuma vieta”. Tā ir noslēpumaina paradīze, par ko rakstīts senajos tekstos, tai...

8820
24. februārī, 2015
Library_page_481163_332437576804690_286499581398490_894770_1731672218_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Karmas likums

Katra rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums līdzīga spēka veidolā... ko sēsi, to arī pļausi. Kad mēs izvēlamies rīkoties tā...

9188
12. augustā, 2014
Library_page_521950_544401882299931_1409362903_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Čandra pūdža

Brīdis, kurā katrs no mums un mēs visi kopā varam izdarīt savu pienesumu Latvijas labā

8180
31. janvārī, 2014
Library_page_1366285606_snep6q4afok
Pasaules garīgas tradīcijas

Visspēcīgākā mantra ir klusums

Kāda, jūsuprāt, ir visspēcīgākā mantra, kas cilvēkam būtu jāskaita ik rītu vai vakaru, lai viņa garīgais un fiziskais ķermenis «pielītu» ...

8977
19. oktobrī, 2013