Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_t41_l_760_427auto Square81_10640_554866707896864_2057411988_n
Joga

Došanas likums

Visums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai... došana un gūšana ir divi dažādi Visuma enerģijas plūduma aspekti.

Ja mūsos ir vēlme dot to, ko paši meklējam, caur mums nebeidz plūst Visuma dāsnums.

Šo vāro trauku tukšo tu arvien un nemitīgi piepildi ar jaunu dzīvību. Šo mazo niedres stabuli tu nesi kalniem, lejām pāri un mūzām jaunas melodijas skandināji... Tavas bezgala daudzās dāvanas nokļūst šais manās mazajās rokās. Paiet mūži, bet tu vēl arvien dod, un vēl arvien tām rodas vieta.

(Rabindranats Tagore)

Otrais garīgais veiksmes likums ir došanas likums. Šo likumu var saukt arī par došanas un gūšanas likumu, jo Visums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai. Nekas nestāv uz vietas. Tavs ķermenis ir nemitīgā kustībā, un tas nemitīgi mainās ar Visuma ķermeni, tavs prāts ir nemitīgā mijiedarbībā ar kosmosa prātu, tava enerģija ir kosmiskās enerģijas izpausme.

Dzīves plūdums nav nekas cits kā harmoniska visu esības valstības elementu un spēku mijiedarbība. Šī harmoniskā tavas dzīves elementu un spēku mijiedarbība izpaužas kā došanas likums. Tavs ķermenis, tavs prāts nepārtraukti un dinamiski apmainās ar Visumu, tāpēc šīs enerģijas plūsmas nosprostošana līdzinās asinsrites nosprostošanai. Ja asinsrite ir nosprostota, asinis sāk recēt un veidojas trombi. Lai tavā dzīvē nebeigtu riņķot bagātība un turība vai jebkas cits, ko tu vēlies, tev ir gan jādod, gan jāgūst.

Turība nozīmē bagātības plūdumu. Nauda simbolizē dzīves enerģiju, ar ko mēs apmaināmies un ko saņemam par kalpošanu Visumam. Naudu mēdz saukt arī par valūtu. Vārds "valūta" ir cēlies no itāļu vārda valūta, kas nozīmē "vērtība".

Ja mēs neļaujam vērtībām vai naudai riņķot, ja mēs turamies pie naudas un krājam to zeķē, būdama dzīves enerģija, tā vairs nenāks pie mums. Lai šī enerģija turpinātu plūst pie mums, mums jāļauj tai riņķot. Naudai, tāpat kā upei, ir jāļauj plūst, citādi tā sastāvas, sasmok un nosmacē pati savu dzīvības spēku. Tikai plūstot tā spēj būt dzīva un vesela.

Katrās attiecībās ir jādod un katrām attiecībām ir jāgūst. Došana ir nesaraujami saistīta ar saņemšanu, un saņemšana — ar došanu. Tam, kas augstu kāpis, reiz jānolaižas, tam, kas izgājis, reiz jānāk atpakaļ. Došana ir tas pats, kas saņemšana, jo kā viens, tā otrs ir tikai dažādas Visuma enerģijas plūduma izpausmes. Un apturot vienu no plūsmām, tu izjauc lietu dabisko kārtību.

Katra sēkliņa slēpj sevī iespēju, ka no tās reiz var izaugt tūkstošiem mežu. Bet šai sēkliņai jāļauj uzdīgt, tai jāievieto savu informāciju auglīgā augsnē. Dodot tās neredzamā enerģija plūst, līdz atrod materiālu izpausmi.

Jo vairāk tu dod, jo vairāk tu saņemsi, jo dodot tu ļausi savā dzīvē cirkulēt Visuma dāsnumam. Patiesībā, viss, kam šajā dzīvē ir kāda vērtība, dodot tikai vairojas. To, kas dodot nevairojas, nav vērts nedz dot, nedz saņemt. Ja dodot tev liekas, ka tu kaut ko zaudē, tad šī velte nav dota no sirds un nevairos turību. Ja tu dod negribīgi, doto velti nepavada enerģija.

Būtisks ir nodoms, ar kuru kaut kas tiek dots vai saņemts. Velti vienmēr vajadzētu pavadīt vēlmei darīt laimīgu devēju un saņēmēju, jo laime ir dzīvību atbalstošs un dzīvību uzturošs spēks, tādēļ tā spēj vairot un palielināt. Ja tu dod no sirds un bez aprēķina, tas, ko tu saņemsi pretī, būs tieši proporcionāls dotajam. Tādēļ ir jādod ar prieku, tavam prātam jābūt noskaņotam tā, lai pats došanas process tev sagādātu prieku. Tikai tādā gadījumā enerģija, kas pavada velti, vairojas neskaitāmas reizes.

Došanas likumu īstenot nepavisam nav grūti — ja tu gribi saņemt prieku, dāvā to citiem, ja gribi būt mīlēts, iemācies mīlēt citus, ja tu vēlies, lai tevi ievērotu un novērtētu, iemācies pamanīt un novērtēt citus, ja tu gribi, lai tu dzīvotu pārticībā, palīdzi citiem tikt pie pārticības. Visvieglākais veids, kā tikt pie tā, ko tu gribi, ir palīdzēt citiem sasniegt to, ko viņi vēlas sasniegt. Šis princips attiecas kā uz atsevišķiem cilvēkiem, tā uzņēmumiem, sa-biedrībām un tautām. Ja tu vēlies būt svētīts ar visu labo, ko dzīve var piedāvāt, iemācies klusām apveltīt citus ar šīm veltēm.

Cilvēkus var labvēlīgi ietekmēt pat tikai doma par došanu, doma par apveltīšanu vai pavisam vienkārša lūgsna. Un tas ir tikai tāpēc, ka mūsu ķermenis savā ierobežotajā izpausmē ir informācijas un enerģijas krātuvīte

lielajā enerģijas un informācijas Visumā. Mēs esam apziņas krātuvītes lielajā Visuma apziņā. Vārds "apziņa" ietver ne tikai enerģiju un informāciju vien — tas apzīmē enerģiju un informāciju, kas dzīvo kā doma. Tāpēc mēs esam arī mazas domu krātuves lielajā, domājošajā Visumā. Un domu varā ir pārveidot visu.

Dzīve ir mūžīga apziņas deja, kas izpaužas kā dinamiska gudrības impulsu apmaiņa starp mikrokosmu un makrokosmu, starp cilvēka ķermeni un Visuma ķermeni, starp cilvēka prātu un Visuma prātu.

Iemācies dot to, pēc kā tu pats tiecies, un tu spēsi ar izsmalcinātas, enerģiskas un vitālas kustības palīdzību atdzīvināt šīs dejas horeogrāfiju jeb mūžīgo dzīvības pulsu.

Labākais veids, kā iedzīvināt došanas likumu ir uzsākt cirkulācijas procesu. Apņemies vienmēr, satiekot kādu cilvēku, dāvāt viņam kaut ko. Šai veltei nebūt nav jābūt materiālai vērtībai — tā var būt zieds, kompliments vai lūgšana. Patiesībā vislabākās dāvanas ir tieši nemateriālas veltes. Uzmanība, rūpes, pieķeršanās, apbrīna un mīlestība ir viena no labākajām dāvanām, ko tu kādam vari pasniegt, un tās nemaksā pilnīgi neko. Satiekot kādu, tu vari klusi pie sevis svētīt viņu, vēlot laimi, prieku un smieklus. Šī klusā dāvana ir ļoti spēcīga.

Kad es vēl biju bērns, man mācīja, ka nekad nedrīkst ieiet svešā mājā bez dāvanas, un tagad es mācu arī saviem bērniem, ka nekad nedrīkst iet ciemos ar tukšām rokām. Tu vari jautāt: "Kā gan lai dodu citiem, ja šobrīd man pašam nav tik daudz, cik vajadzētu?" Bet tu vari uzdāvināt ziedu. Tikai vienu vienīgu ziedu. Tu vari uzdāvināt kartīti, kurā izsaki savas jūtas pret cilvēku, kuram to raksti. Tu vari uzdāvināt komplimentu. Tu vari uzdāvināt savu lūgšanu.

Pieņem lēmumu — lai ietu kur iedams, lai satiktu ko satikdams, tu vienmēr kaut ko uzdāvināsi. Un kamēr vien tu dosi, tu arī saņemsi. Jo vairāk tu dosi, jo stiprāk ticēsi šī

likuma brīnumainajam rezultātam. Un jo vairāk tu saņemsi, jo vairāk tu spēsi dot.

Mūsu patiesākā būtība ir dāsna un devīga, mēs esam turīgi, jo daba piepilda visas mūsu vajadzības un vēlmes. Mums nekā netrūkst, jo mūsu iespējas ir neierobežotas un bezgalīgas. Tev jāsaprot, ka turība tev ir iedzimta. Nav svarīgi, cik daudz vai maz naudas tev ir, jo visas bagātības avots slēpjas visu iespēju valstībā — apziņā, kas zina, kā piepildīt katru vajadzību, kā dāvāt prieku, mīlestību, smieklus, mieru, harmoniju un gudrību. Ja tu pirmām kārtām tiecies pēc šīm lietām, vēloties tās nevis sev, bet citiem, viss pārējais pats pie tevis atnāks.

 

DOŠANAS LIKUMA ĪSTENOŠANA

Es īstenošu došanas likumu, apņemoties, ka:

* Lai es ietu kur iedams, lai satiktu ko satikdams, man vienmēr līdzi būs kāda dāvana. Dāvana var būt gan labs vārds, gan zieds, gan mana lūgšana. Šodien es katram, ko satikšu, kaut ko uzdāvināšu, un tā darot, es ļaušu savā un citu dzīvēs riņķot priekam, bagātībai un turībai.

* Šodien es ar pateicību pieņemšu visas veltes, ko dzīve man var sniegt. Es ar pateicību pieņemšu dabas dāvātās veltes — saules gaismu, putnu dziesmas, pirmo pavasara lietu vai pirmo sniegu. Es būšu gatavs pieņemt arī citu dāvanas, vienalga vai tā būtu kāda materiāla vērtība, nauda, labs vārds vai lūgšana.

* Es apņemšos ļaut bagātībai riņķot manā dzīvē, dodot un saņemot visvērtīgākās no dzīves dāvanām — rūpes, pieķeršanos, apbrīnu un mīlestību. Ikreiz, kad kādu satikšu, es klusi pie sevis vēlēšu šim cilvēkam laimi, prieku un smieklus.

 

Fragments no Dīpaka Čopra grāmatas "Septiņi garīgie veiksmes likumi".

No angļu valodas tulkoja: Ilze Dika. 2002

 

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_medita_cija
Pašizziņas prakses

Gara Vasara — aktuālie notikumi online

Mēs — Gara Vasara & Mīlestības Misterijas Skola - savu iespēju robežās, vēlamies palīdzēt un atbalstīt ikvienu, kurš lūkojas pēc izau...

1968
18. martā, 2020
Library_page_10_misha
Joga

Jogas manifestācija

Lieliska intervija ar jogas skolotaju Mišu Ogorodnikovu.

2147
19. aprīlī, 2019
Library_page_screen_shot_2018-07-02_at_12.27.42
Ķermenis & veselība

Беседа о йоге с Мишей Огородниковым

- Расскажите немного о себе. Чем занимаетесь? Как пришли к практике?.- Меня зовут Миша Огородников. Для друзей – Огород. Я занимаюсь хатх...

2629
2. jūlijā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

4796
15. martā, 2018
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

5228
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

5361
25. jūnijā, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

6455
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

5649
25. aprīlī, 2017
Library_page_c02yecjp5hj
Joga

Dharmas jeb dzīves mērķa likums

Katram ir kāds dzīves uzdevums... kāda vienreizēja dāvana vai talants, ko dot citiem. Ja mēs izmantojam savu talantu, lai kalpotu citiem...

7847
15. jūnijā, 2015
Library_page_bird_13
Joga

Visu iespēju likums

Visas radības avots ir tīrā apziņa... iespējas, kas rodas, meklējot veidu kā izpaust neizpausto. Un, kad mēs saprotam, ka mūsu patiesā b...

8020
2. februārī, 2015
1
Library_page_10624958_773139996092784_4484104998332182395_n
Joga

Nodoma un vēlmes likums

Katrā nodomā un vēlmē iebūvēts mehānisms, ar kura palīdzību to īstenot... visu iespēju valstībā gan nodomam, gan vēlmei ir savs bezgalīga...

7545
9. janvārī, 2015
Library_page_t41_l_760_427auto
Joga

Došanas likums

Visums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai... došana un gūšana ir divi dažādi Visuma enerģijas plūduma aspekti. Ja mūsos ir vēlme ...

9407
10. decembrī, 2014
Library_page_5
Joga

Nepieķeršanās likums

Nepieķeršanās slēpj sevī neziņas viedumu... neziņas viedumā apslēpta neat­karība no pagātnes, no zināmā, iespēja izkļūt no pagātnes apstā...

7834
20. septembrī, 2014
Library_page_481163_332437576804690_286499581398490_894770_1731672218_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Karmas likums

Katra rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums līdzīga spēka veidolā... ko sēsi, to arī pļausi. Kad mēs izvēlamies rīkoties tā...

9188
12. augustā, 2014
Library_page_521950_544401882299931_1409362903_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Čandra pūdža

Brīdis, kurā katrs no mums un mēs visi kopā varam izdarīt savu pienesumu Latvijas labā

8181
31. janvārī, 2014
Library_page_7700_1280x1024
Pašizziņas prakses

ПОВЕДЕНИЕ ЙОГА

"Если вы решили начать долгий ритрит, выполнять даже небольшую тапасью, не трубите громогласно об этом перед другими.Ради своего же счаст...

2538
20. martā, 2017